Individuella program

Här listas studie- och stipendieprogram som kan sökas av enskilda personer via Japanska ambassaden i Sverige.

Nivå Namn Innehåll Sökande Ansökningstid
Efter gymnasiet Japanese Government Scholarship - Specialized Training College Students Två års yrkesutbildning i Japan, plus ett inledande år med intensiva studier i japanska språket. 17-24 år. Har avslutat sin gymnasieutbildning och vill studera vid en japansk yrkesskola. Under våren varje år.
Japanese Government Scholarship - Undergraduate Students Fyra års universitetsstudier i Japan, plus ett inledande år med intensiva studier i japanska språket. 17-24 år. Har avslutat sin gymnasieutbildning och vill studera vid ett japanskt universitet. Under våren varje år.
Universitet Japanese Government Scholarship - Japanese Studies Students Studier i japanska språket under ett år i Japan. 18-30 år. Studerar japanska på heltid vid ett svenskt universitet. I början av varje år.
Efter
universitets-
examen
Japanese Government Scholarship - Research Students Forskningsstudier i Japan under ett och ett halvt eller två år. Under 35 år. Har en akademisk examen och ska bedriva forskning med koppling till Japan. Under våren varje år.
Japan Foundation - Program for Specialists in Cultural and Academic Fields En 2- eller 6-månaders intensivkurs i japanska språket. Forskare, student med examen, bibliotekarie eller intendent, vars forskning eller arbete har koppling till Japan. Oktober-november varje år, med sista ansökningsdag runt 1 december.
Japan Foundation - Japanese Studies Fellowship Program Forskning i Japan, inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Forskare eller doktorskandidat, vars forskning har koppling till Japan. Oktober-november varje år, med sista ansökningsdag runt 1 december.
Yrkesverksam Japanese Government Scholarship - Teacher Training Students Studier eller forskning om skolundervisning vid ett japanskt universitet. Arbetar som lärare i grundskolan, gymnasiet eller lärarhögskola sedan minst fem år tillbaka. I början av varje år.
Ishibashi Foundation/The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art Application Instructions 21 till 59 dagars vistelse i Japan för forskning inom området bildkonst med syfte att presentera japansk bildkonst i omvärlden. Yrkesverksamma inom området bildkonst, såsom utställningskuratorer, forskare, utbildare och konservatorer. Oktober-november varje år, med sista ansökningsdag runt 1 december.
Student

Studera eller forska i Japan!

Japanska staten (Monbukagakusho) erbjuder fullt betalda studier i Japan. För ungdomar, mellan 17 och 24 år, finns möjligheten att efter gymnasiet söka till en yrkesskola (Specialized Training College) eller ett universitet (Undergraduate). De som studerar japanska på heltid vid ett universitet kan läsa ett år japanska (Japanese Studies). Efter examen kan man forska vidare (Research), och särskild vidareutbildning erbjuds till yrkesverksamma lärare (Teacher Training). Ansökningsperioder i början av året och under våren varje år.