Ambassadören

2022/3/8
Ambassadör NOKE Masaki

NOKE Masaki
Japans ambassadör i Sverige

CV PDF | Aktiviteter | Twitter  ]

Ambassadörens hälsning

Välkomna kära besökare till webbplatsen för Japanska ambassaden i Sverige. Jag heter NOKE Masaki och jag inledde mitt uppdrag som Japans ambassadör i Sverige den 15 november.

Jag har besökt Sverige vid tre tidigare tillfällen. Första gången var 1984 under min studietid i Frankrike och jag fascinerades av den vackra naturen och stadsbilden.

2001 besökte jag Sverige två gånger under Sveriges första ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som diplomat med EU-ansvar.

Våren 2023 kommer Sverige för tredje gången att bli ordförandeland i Europeiska unionens råd vilket bidrar till ökad internationell exponering för Sverige samt ökad betydelse av den politiska dialogen mellan Sverige och Japan. Det gläder mig därför att ha blivit utnämnd till Japans ambassadör här under den här perioden.

Alltsedan Japan och Sverige upprättade diplomatiska förbindelser 1868, har relationen mellan Japans kejsarfamilj och Sveriges kungafamilj stärkts. Utbyten inom politik, ekonomi, vetenskap och en rad andra områden har också fördjupats.

Under OS och Paralympics i Tokyo 2021 besökte många svenska idrottsstjärnor Japan och deltog framgångsrikt i spelen.

Våra länder delar grundläggande värderingar såsom frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Genom vårt vänskapsband kan Sverige och Japan lära mycket av varandra.

På senare tid har det ekonomiska området stärkts genom socialförsäkrings- och frihandelsavtalet mellan Japan och EU (EPA). I dess spår förväntas handelsrelationerna mellan Sverige och Japan utvecklas och expandera. För egen del vill jag främja den fortsatta etableringen av japanska företag i Sverige.

I nuläget fokuserar Japan på innovation inom miljö, energi, digitalisering och infrastruktur med mera. Ett fortsatt samarbete med innovationsstarka Sverige kommer att bli allt viktigare framöver.

Våra länder är eniga om att ytterligare stärka våra bilaterala relationer inom flera områden såsom ekonomi, klimatförändringar och digitalisering. Jag tycker det finns mycket Japan kan lära av Sverige inom dessa områden.

Det ömsesidiga intresset mellan Sverige och Japan stärktes ytterligare efter att Sverige och Japan firade 150 år av diplomatiska förbindelser 2018. Jag ser fram emot att främja det bilaterala samarbetet och utbytet samt fortsätta stärka vänskapsbanden mellan våra länder.

NOKE Masaki
Japans ambassadör i Sverige
November 2021