Ambassadören

2019/5/3

Ambassadör Shigeyuki Hirokis hälsning

Hej, kära besökare av vår webbplats för Japanska ambassaden i Sverige!

Jag heter Shigeyuki Hiroki, och jag inledde mitt uppdrag som Japans ambassadör i Sverige den 16 oktober.

Under 2018 har Japan och Sverige passerat en viktig milstolpe genom 150-årsjubiléet av etablerandet av diplomatiska relationer. Jag är entusiastisk över äran att få inleda mitt uppdrag som Japans ambassadör under ett så minnesvärt år.

Alltsedan Japan och Sverige upprättade diplomatiska kontakter för 150 år sedan har förbindelserna fördjupats mellan Japans kejsarfamilj och Sveriges kungafamilj samt inom politik, ekonomi, vetenskap och en rad andra områden. Våra länder har utvecklat ett vänskapsband som grundar sig på gemensamma värderingar, där vi som partner kan lära mycket av varandra.

Det märktes inte minst i juli 2017 när premiärminister Shinzo Abe besökte Sverige. Vår goda vänskapsrelation fördjupades ytterligare genom Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvias Japanbesök i april 2018. Likaså skedde framsteg inom det ekonomiska området genom frihandelsavtalet mellan Japan och EU (EPA), vilket undertecknades i juli 2018. I dess spår förväntas handelsrelationerna mellan Japan och Sverige att utvecklas och expandera. För egen del vill jag främja den fortsatta etableringen av japanska företag i Sverige.

I nuläget fokuserar Japan på teknisk innovation inom miljö, energi och infrastruktur med mera. Ett fortsatt samarbete och utbyte med innovationsstarka Sverige kommer att bli allt viktigare framöver. Jag tycker också att det finns så mycket där Japan kan lära sig av Sverige, som är ett föredöme när det gäller jämställdhetsfrågor, med tanke på att premiärminister Abe lägger ner stor möda på policyprogrammet "Toward a society in which all women shine". Utifrån den gynnsamma tidpunkt som årets 150-årsjubileum av japansk-svenska diplomatiska relationer ger oss avser jag att främja bilateralt samarbete och utbyte samt att ytterligare stärka vänskapsbandet mellan våra länder.

Shigeyuki Hiroki
Japans ambassadör i Sverige
Oktober 2018

Mer om ambassadören