Japan-Sverige-relationer

2019/11/5

Historik

Japans kontakt med Sverige sträcker sig tillbaka till Japans period av isolering. Carl Peter Thunberg, som var Carl von Linnés främste lärjunge, kom till Japan år 1775 i egenskap av läkare för holländska Ostindiska Kompaniet. Under sitt år i Japan samlade han ett stort antal växt- och djurprover och föreläste för sina japanska kollegor. Han skrev flera böcker om Japan, varav den mest kända är ”Flora Japonica” från 1784.

Det första fördraget som slöts mellan Japan och Sverige undertecknades 1868 i Yokohama genom holländsk beskickning. Från 1880 var den japanske ministern för Ryssland samtidigt utsedd till minister för Sverige, men år 1905 tillträdde den förste japanske ministern för Sverige sin post i Stockholm. Den förste svenske ministern mottogs officiellt i Japan 1907.

Under en period efter andra världskriget hade Japan ingen beskickning i Sverige, men år 1952 öppnades en japansk legation i Stockholm. Både Japan och Sverige höjde sina beskickningars status till ambassader år 1957. Sedan dess har Japan och Sverige befäst de vänskapliga relationerna, exempelvis genom ömsesidiga besök och utbyten på olika nivåer och inom olika områden, och på så sätt förstärkt den ömsesidiga förståelsen mellan länderna.

Ekonomiska relationer

Handel och ekonomiska samråd hålls i princip varje år växelvis i Tokyo och Stockholm sedan 70-talet under namnet "Japan-Sweden Trade & Economic Consultation". Dessa möten har en viktig roll att fylla för de ekonomiska relationerna mellan båda länderna och skapar ett tillfälle för åsiktsutbyten inom områden av gemensamt intresse.

JETRO (Japan External Trade Organization) Stockholm etablerades 1961 och arbetar med att hjälpa större svenska företag som planerar att etablera sig i och göra affärer med Japan. Tokyokontoret för Business Sweden är en del av Sveriges Ambassad i Tokyo och erbjuder olika typer av tjänster till japanska företag som vill etablera sig i Sverige.

Sverige och Japan har överlag goda handelsrelationer. Sverige har haft ett handelsöverskott gentemot Japan sedan 1993 och denna trend fortsätter. De huvudsakliga exportprodukterna från Japan till Sverige år 2004 var personbilar, trådlös kommunikationsutrustning, kemikalier och reservdelar till bilar. De huvudsakliga importprodukterna från Sverige till Japan samma år var skogsvaror, läkemedel, personbilar och kemikalier.

Kulturutbyten

I Sverige har man sedan länge varit intresserad av de traditionella japanska kulturyttringarna såsom scenkonst, musik, kalligrafi och teceremonin. Efter hand har intresset också ökat för exempelvis Ikebana (blomsterarrangemang), Haiku (en diktform), design och film. Även japansk litteratur har blivit allt mer uppmärksammad i Sverige, inte minst i samband med att Kenzaburo Oe fick Nobelpriset år 1994.

På kulturområdet har Sverige i Japan främst uppmärksammats på senare tid för sin design och populärmusik. Swedish Style in Tokyo har ägt rum sex gånger sedan 1999 och syftar till att presentera Sverige ur ett modernt perspektiv inom områden som mode, design, konst, musik och mat. År 2004 arrangerades ett motsvarande evenemang i Stockholm under namnet Tokyo Style in Stockholm.

En stor satsning för att presentera japansk kultur i Sverige gjordes år 1998 då Stockholm var kulturhuvudstad i Europa. Under året presenterades Japan genom utställningar, scenframträdanden, konserter, sportevenemang, seminarier och demonstrationer. Bland annat visades Kabuki för första gången i Sverige, en vänskapsmatch i fotboll mellan svenska och japanska ungdomar arrangerades, och inbjudna mästare demonstrerade Ikebana, visade Bonsai (miniatyrträd) och anordnade ett storslaget fyrverkeri över Riddarfjärden.

De senaste åren har också intresset för japansk populärkultur ökat markant i Sverige, särskilt bland barn och ungdomar. Förutom de populära TV-spelen har också Manga (tecknade serier), Anime (tecknad film) och japansk popmusik fått många hängivna anhängare. Under två månader under år 2003 vistades den japanske serieskaparen Baron Yoshimoto i Sverige, utsänd som kultursändebud av Kulturrådet under Monbukagakusho (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). Syftet med detta unika besök var att undervisa om Manga-tekniker vid serieskolorna i Hofors och Malmö samt på Serieteket i Stockholm.

Under det elfte toppmötet mellan EU och Japan, år 2002, kom EU och Japan överens om att utnämna år 2005 till EU-Japan Year of People-to-People Exchanges. Det övergripande målet med detta år var att utveckla utbyte, kontakter och förståelse mellan invånarna i Japan och Europeiska Unionen, för att skapa grunden för att vidareutveckla de goda relationerna mellan Japan och EU. Ett stort antal evenemang arrangerades i såväl Europa som Japan under detta år. I Sverige arrangerades bland annat japanska kulturdagar, dansföreställningar, konstutställningar, filmvisningar och en unik No-föreställning.

Akademiskt utbyte

The European Institute of Japanese Studies (EIJS) upprättades på Handelshögskolan i Stockholm 1992. Institutet bidrar till att främja forskning om ekonomi och samhälle i Japan och Östasien, med särskild inriktning på frågor som berör Europa. Institutet anordnar också seminarier och föreläsningar, och främjar på så sätt utbytet mellan Japan och Europa. Institutets Tokyokontor öppnades i oktober 1997.

The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) öppnade sitt kontor i Stockholm år 2001 och arbetar med att främja internationellt forskningssamarbete med Japan. JSPS delar ut stöd (JSPS fellowships) till forskare för forskningsbesök till och från Japan.

Sweden-Japan Foundation etablerades 1971 och arbetar med att främja utbytet mellan Japan och Sverige, bland annat genom att varje år dela ut ett antal stipendier till unga personer som ämnar studera, forska eller göra praktik i Japan. De sprider också information om Japan i Sverige på olika sätt och arrangerar möten och seminarier med syfte att främja nätverk mellan olika intressegrupper med koppling till Japan.

Flera svenska universitet bedriver forskning och utbildning om Japan. Många har väletablerad utbytesverksamhet med japanska universitet och forskningsinstitut. Undervisning i det japanska språket förekommer på flera håll, varav de huvudsakliga utbildningarna finns vid Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet. På senare år har intresset för att studera japanska ökat markant.

Centrum för Stillahavsasienstudier (The Centre for Pacific Asia Studies; CPAS) på Stockholms universitet etablerades 1984 som ett tvärvetenskapligt forsknings- och informationscentrum inom områdena politik, ekonomi, samhälle och kultur. Det lades ned 2010.

Nobelpriset

Nobelpriset spelar en viktig roll för att öka intresset för Sverige i Japan. Hittills har 27 japaner blivit belönade med Nobelpriset, enligt följande:

ÅrPristagarePris
1949Hideki YukawaFysik
1965Shinichiro TomonagaFysik
1968Yasunari KawabataLitteratur
1973Reona EsakiFysik
1974Eisaku SatoFred
1981Kenichi FukuiKemi
1987Susumu TonegawaFysiologi eller medicin
1994Kenzaburo OeLitteratur
2000Hideki ShirakawaKemi
2001Ryoji NoyoriKemi
2002Masatoshi KoshibaFysik
2002Koichi TanakaKemi
2008Yoichiro Nambu *Fysik
2008Makoto KobayashiFysik
2008Toshihide MaskawaFysik
2008Osamu ShimomuraKemi
2010Eiichi NegishiKemi
2010Akira SuzukiKemi
2012Shinya YamanakaFysiologi eller medicin
2014Isamu AkasakiFysik
2014Hiroshi AmanoFysik
2014Shuji Nakamura *Fysik
2015Takaaki KajitaFysik
2015Satoshi OmuraFysiologi eller medicin
2016Yoshinori OhsumiFysiologi eller medicin
2018Tasuku HonjoFysiologi eller medicin
2019Akira YoshinoKemi
* = amerikansk medborgare

Statsbesök och andra viktiga besök

I maj 2000 besökte Kejsar Akihito och Kejsarinnan Michiko Sverige. Kejsaren hade tidigare besökt Sverige i egenskap av kronprins, dels ensam år 1953 och dels tillsammans med kronprinsessan år 1985. Kung Carl XVI Gustaf har besökt Japan över tio gånger, varav det senaste statsbesöket ägde rum i mars 2007 med Drottning Silvia. Det var kungaparets andra statsbesök i Japan.

Kronprinsessan Victoria besökte Japan senast år 2005 i samband med invigningen av den nordiska paviljongen vid världsutställningen i Aichi. I juni 2010 besökte Kronprins Naruhito Sverige i samband med det svenska Kronprinsessparets bröllop, och i juni 2013 kom Prinsessan Takamado och firade Prinsessan Madeleines bröllop.

Statsminister Göran Person besökte Japan i mars år 2004, och i maj 2006 besökte premiärminister Junichiro Koizumi Sverige. Det var första gången en japansk premiärminister besökte Sverige.

Länkar