150 år av diplomatiska relationer mellan Japan och Sverige

Under 2018 firade Japan och Sverige 150-årsjubileet av de diplomatiska relationer som tog sin början 1868. Många personer och organisationer lade ner stort engagemang i att göra detta till ett minnesvärt firande. Den här sidan presenterar information och länkar gällande jubileumsåret.

Greetings from the Ambassadors


Jun Yamazaki, Ambassador of Japan in Sweden

Magnus Robach, Ambassador of Sweden in Japan

In the year 2018, Japan and Sweden will celebrate 150 years of diplomatic relations. This special Anniversary year will be celebrated through a range of activities both in Japan and Sweden. As Ambassadors, we are delighted to note such positive response and enthusiasm from different parts of the Japanese-Swedish community. We believe that 2018 will be an eventful and exciting year.

Over the past 150 years, Japan and Sweden have developed a close partnership in a wide range of areas: business, trade, science, innovation, academia, international and social affairs, culture, creative industries etc. The Anniversary year gives us an opportunity to draw attention to these many existing Japanese-Swedish collaborations and – most importantly – inspire new and strengthened partnerships for the future. We hope that you will join in the celebrations together with us!

Officiell logotyp

Formgivning: Mr. Akihiko Sawada
från företaget Bold Graphic i Tokyo

2018 är året när Sverige och Japan firar 150 år av de diplomatiska relationer som tog sin början 1868. Under åren har de två ländernas vänskap fördjupats och de har utökat sina samarbeten inom en mängd områden, bland annat politiskt, ekonomiskt, akademiskt och kulturellt. Evenemang för att fira 150-årsjubileet kommer utgöra utmärkta möjligheter för att ytterligare fördjupa och utveckla den goda relationen mellan Japan och Sverige. Regeringarna i Japan och Sverige är fast beslutna att anstränga sig för att ytterligare fördjupa banden mellan våra två länder genom att ta tillvara sådana möjligheter.

För att fira 150-årsjubileet av de diplomatiska relationerna mellan Japan och Sverige har den gemensammma officiella logotyp som visas här intill skapats. Logotypen kommer att användas i båda länderna för aktiviteter relaterade till jubileumsåret.

Logotypen har designats genom att låta färgerna i Japans och Sveriges flaggor representera varp och inslag i en väv, som symbol för de vänskapsband som har vävts mellan länderna under de 150 år som har gått.

För att få använda logon måste man ansöka om att komma med i det officiella jubileet. Logotypen får inte användas utan skriftligt godkännande.

Jubileumsfolder och annan information med anledning av 150-årsjubileet