Kultur- och informationsavdelningen

2021/9/16

Kulturevenemang

Information om den sjunde omgången av
Japanese Speech Contest for Students in Sweden

(Uppdaterad 16 september 2021.) Med anledning av den rådande pandemin har vi angivit att 2021 års Speech Contest skulle senareläggas till nu i höst, men med hänsyn tagen till den aktuella situationen har beslut fattats om att hålla tävlingen i början av 2022 istället. Vi återkommer längre fram med datum och andra detaljer, när de har fastställts.

Nyhetsbrev och sociala medier

Kontakta oss

Kultur, information och studier

Övriga tjänster