Kultur- och informationsavdelningen

2021/4/8

Kulturevenemang

Information om den sjunde omgången av
Japanese Speech Contest for Students in Sweden

Med anledning av den rådande pandemin angav vi tidigare att årets Speech Contest skulle flyttas till våren,
men utifrån den aktuella situationen har beslut fattats om att hålla tävlingen under hösten 2021 istället.
Vi återkommer längre fram med datum och andra detaljer, när de har fastställts.

Nyhetsbrev och sociala medier

Kontakta oss

Kultur, information och studier

Övriga tjänster