Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship
– Research Students 2019–2021 (2018 års ansökan)

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2018. Information om nästa ansökningstillfälle kommer tidigast i mitten av april eller i början av maj 2019.

Japanska statens stipendieprogram avseende Japan-relaterad forskning i Japan efter avlagd universitetsexamen, omfattande två-tre platser för Sveriges räkning. Stipendierna söks antingen för en tid av ett och ett halv år (oktober 2019 – mars 2021) eller för två år (april 2019 – mars 2021).

Den forskning som stipendiet söks för ska relatera till det ämne som är kopplat till den sökandes akademiska examen, samt att relevant mottagaruniversitet där forskningen kan bedrivas ska finnas i Japan. Kunskaper i japanska är en merit. Kandidater som vid stipendietidens början ej har goda kunskaper i japanska förväntas delta i en japansk språkkurs.

Stipendiets storlek under perioden är minst ¥143.000/månad. Förutom själva bidraget ingår bland annat resa till Japan tur och retur med flyg, samt befrielse från undervisningsavgifter.

Riktlinjer för ansökan

Sökandes grundläggande kvalifikationer

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Etablera kontakt med universitet i Japan

Det är viktigt att du har etablerat eller aktivt arbetar med att etablera en god kontakt med det eller de universitet där du önskar bedriva din forskning, så att du är väl förberedd när du ska söka. Om du inte redan har en etablerad kontakt kan du leta efter relevant universitet och forskningshandledare exempelvis via följande länkar:

Förutom dessa länkar kan du självklart även utnyttja alla andra tänkbara sökvägar.

Anmälan

Ansökningsperioden för år 2018 är passerad, men en ny möjlighet kommer att ges under våren 2019.

En intressanmälan kan göras till ambassaden i väntan på de egentliga ansökningsblanketterna. Intresseanmälan kan göras på två sätt:

 1. Ladda ner intresseanmälningsblanketten [Word] [PDF] och posta den till Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning. Märk kuvertet "Monbukagakusho Research Students" och glöm inte att skriva avsändare.
 2. Ring Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning på 08-579 353 00 (telefontid vardagar 9:30-12:30).

Intresseanmälan kan göras fram till en vecka innan sista ansökningsdatum den 1 juni 2018.

Ansökan

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast fredagen den 1 juni 2018. Adressera brevet till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Research Students 2019" och glöm inte att skriva avsändare. E-post eller fax accepteras ej.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta under punkt 9 i Application Guidelines PDF, APPLICATION PROCEDURE. Där står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men för tillfället ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑦, Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • De blanketter som vi har skickat med posten ska användas i första hand. De ska fyllas i med svart bläckpenna. Blyerts eller blå bläckpenna ska ej användas. Om exempelvis din handstil är svår att läsa kan du helt eller delvis använda de elektroniska blanketter som vi länkar till i det e-postmeddelande som vi har skickat till de sökande. Detta är speciellt relevant i de delar av ansökan där du ska skriva längre texter, såsom i Field of Study and Study Program. Även om vissa delar fylls i elektroniskt måste namnteckningar göras för hand med svart penna.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(3) och 24.
 • Under punkt nummer 11, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år, så att grundskolan blir totalt 9 år och gymnasiet 3 år (normalt). Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges under relevant Remarks-ruta.
 • Under punkt nummer 20 ska ej modersmålet (svenska) tas med.

② Placement Preference Application Form

 • Fyll i den så mycket du kan. Om du inte har etablerat kontakt med alla universitet du är intresserad av (minst ett och högst tre) kommer vi att lämna tillbaka denna blankett till dig ifall du blir rekommenderad till programmet efter prov- och intervjutillfället. Det är alltså bäst om du redan har en etablerad kontakt, men fyll i endast önskat universitet om du inte i nuläget har ett namn på en professor. Detta måste i så fall kompletteras senare enligt nedan.

③ Field of Study and Study Program

 • Det står att du ska skriva på japanska om du kan. Dock kan inte ansökan bedömas av vår externa hjälp om texten endast är skriven på japanska. Därför är det bättre för din egen del att du skriver på engelska. Japanska ska du endast använda om du verkligen kan skriva helt utan hjälp, och även då är det en fördel för dig om du bifogar en engelsk översättning.
 • Observera att blanketten har två sidor, och att även punkt 3 på baksidan ska fyllas i.

⑥ Recommendation

 • Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov.
 • Brevet kan enligt instruktionerna vara utfärdat av en "adviser". Med det avses den utbildningsansvariga för det program du har läst, alternativt din handledare om du redan befinner dig på forskarnivå.
 • Brevet ska lämnas in i ett oöppnat kuvert som har förseglats av brevskrivaren.

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av dessa språk måste en översättning skickas med.
 • En vidimerad kopia räknas inte som ett original.
 • Beträffande dokument nummer ⑤, ditt examensbevis, får man normalt bara ett original från universitetet. Om så är fallet ska du inte skicka in detta original utan endast en kopia. Du blir sedan ombedd att ta med dig originalet och visa upp det i samband med prov- och intervjutillfället.

Prov och intervju

De mest kvalificerade kandidaterna kallas till ambassaden för prov i engelska och japanska samt en 20 minuter lång intervju. Dessa äger rum fredagen den 15 juni 2018. Räkna med att det tar en hel dag i anspråk. Se gärna tidigare prov för exempel på hur proven är utformade.

Observera! Provet och intervjun måste göras här på Japanska Ambassaden i Stockholm. De kan ej göras någon annanstans.

Komplettering av dokument

Besked om vilka som ska bli rekommenderade till Japan kommer inom några dagar efter prov och intervju, och dessa sökande kommer att bli ombedda att komplettera sin ansökan med de dokument som vi har bett att avvakta med. Detta gäller bland annat blanketten Letter of Provisional Acceptance for 2019, vilken ska användas endast av dem som berörs, i enlighet med våra instruktioner och de anvisningar som anges på själva blanketten. Dessutom ska blanketten Placement Preference Application Form kompletteras om den inte lämnades in fullständig med ansökan. Har du inte redan gjort det måste du nu alltså fastställa kontakten med det eller de universitet där du önskar bli placerad och ange namnet på professorn som ska vara din handledare på respektive universitet.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av december. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.