Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship
– Research Students 2024–2026

Sista ansökningsdatum är onsdagen den 31 maj 2023.

Japanska statens stipendieprogram avseende Japan-relaterad forskning i Japan efter avlagd universitetsexamen, omfattande två platser för Sveriges räkning.

Den forskning som stipendiet söks för ska relatera till det ämne som är kopplat till den sökandes akademiska examen, samt att relevant mottagaruniversitet där forskningen kan bedrivas ska finnas i Japan. Kunskaper i japanska är en merit. Kandidater som vid stipendietidens början ej har goda kunskaper i japanska förväntas delta i en japansk språkkurs.

Stipendiets storlek under perioden är minst ¥143.000/månad. Förutom den månatliga utbetalningen ingår fri undervisning, resa till Japan med mera.

Riktlinjer och grundläggande kvalifikationer

Börja med att fastställa om du är kvalificerad för att söka till detta program. Läs först sammanfattningen nedan och därefter noga igenom Application Guidelines PDF.

Den ansökande ska:

De fullständiga kraven framgår under 3. QUALIFICATIONS AND CONDITIONS i Application Guidelines.

Se gärna också vår sida med tips om hur man söker via Japanska Ambassaden i Sverige.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Etablera kontakt med universitet i Japan

Det är viktigt att du har etablerat eller aktivt arbetar med att etablera en god kontakt med det eller de universitet där du önskar bedriva din forskning så att du är väl förberedd när du ska söka. Om du inte redan har en etablerad kontakt kan du leta efter relevant universitet och forskningshandledare exempelvis via följande länkar:

Förutom dessa länkar kan du självklart även utnyttja andra tänkbara sökvägar.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är onsdagen den 31 maj 2023.

Ansökningsdokument:

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast sista ansökningsdatum onsdagen den 31 maj 2023. Adressera brevet till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Ansökan MEXT Research 2024" och glöm inte att skriva avsändare. E-post eller fax accepteras ej.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta i tabellen (på sidan 6) under 9. APPLICATION DOCUMENTS i Application Guidelines PDFDär står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men för tillfället ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑦ Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • Använd de blanketter som vi länkar till ovan. Blanketterna ska skrivas ut, men de kan till stora delar fyllas i elektroniskt innan utskrift. De kan också fyllas i helt för hand, och det är då viktigt att använda permanent bläckpenna – inte blyerts eller suddbar bläckpenna. Fyll i alla fält noga och utförligt (skriv inte bara en mening om du ska redogöra för något). Alla dokument måste skickas eller lämnas in till ambassaden i pappersform.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(4) och 25. Glöm inte att även ange landsnumret.
 • Under punkt nummer 11, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år. Grundskolan är vanligtvis totalt 9 år och gymnasiet 3 år. Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges och förklaras under relevant Remarks-ruta eller på separat blad hänvisad till i remarks.
 • Under punkt nummer 21 ska inte modersmålet (svenska) tas med.

② Placement Preference Application Form

 • Fyll i den så mycket du kan. Om du inte har etablerat kontakt med alla universitet du är intresserad av (minst ett och högst tre) kommer vi att lämna tillbaka denna blankett till dig ifall du blir rekommenderad till programmet efter prov- och intervjutillfället. Det är alltså bäst om du redan har en etablerad kontakt, men fyll i endast önskat universitet om du inte i nuläget har ett namn på en professor. Detta måste i så fall kompletteras senare enligt nedan.

③ Field of Study and Research Plan

 • Det står att du ska skriva på japanska om du kan. Dock kan inte ansökan bedömas av vår externa hjälp om texten endast är skriven på japanska. Därför kan det vara bättre skriva på engelska, eftersom detta dokument utförligt ska redogöra för dina planer. Japanska ska du endast använda om du verkligen kan skriva helt själv utan hjälp, och det är då en fördel om du även bifogar en engelsk översättning.

⑥ Recommendation

 • Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov.
 • Brevet kan enligt instruktionerna vara utfärdat av en "academic advisor". Med det avses den utbildningsansvariga för det program du har läst, alternativt din handledare om du redan befinner dig på forskarnivå.
 • Brevet ska lämnas in i ett oöppnat kuvert som har förseglats av brevskrivaren. Vi rekommenderar att brevskrivaren postar det till oss direkt och märker kuvertet med "MEXT".

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av dessa språk måste en översättning skickas med.
 • En vidimerad kopia räknas inte som ett original.
 • Beträffande dokument nummer ⑤, ditt examensbevis, får man normalt bara ett original från universitetet. Om så är fallet ska du inte skicka in detta original utan endast en kopia. Du blir sedan ombedd att ta med dig originalet och visa upp det i samband med prov- eller intervjutillfället.

Prov och intervju

De kvalificerade kandidaterna kallas till prov i engelska och japanska.

Efter att proven har rättats kallas de mest kvalificerade kandidaterna till en 20 minuter lång intervju.

Provdatumet är preliminärt torsdagen den 15 juni. Intervjuerna är planerade att hållas i början av juli. Datum, tid och plats skickas ut i kallelser till de sökande cirka en vecka innan respektive tillfälle.

Observera! Proven och intervjun hålls i Stockholm på den i kallelsen angivna tiden och platsen – inte vid annat tillfälle eller på annan plats.

Komplettering av dokument

Besked om vilka som ska bli rekommenderade till Japan kommer inom några dagar efter prov och intervju, och dessa sökande kommer att bli ombedda att komplettera sin ansökan med de dokument som vi har bett att avvakta med. Detta gäller bland annat blanketten Letter of Provisional Acceptance for 2024, vilken ska användas endast av dem som berörs, i enlighet med våra instruktioner och de anvisningar som anges på själva blanketten. Dessutom ska blanketten Placement Preference Application Form kompletteras om den inte lämnades in fullständig med ansökan. Har du inte redan gjort det måste du nu alltså fastställa kontakten med det eller de universitet där du önskar bli placerad och ange namnet på professorn som ska vara din handledare på respektive universitet.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i januari eller februari 2024. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.