Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship
– Research Students 2022–2024

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2021. Sista ansökningsdatum var tisdagen den 1 juni 2021, och urvalsprocessen pågår nu. Information om nästa ansökningstillfälle kommer tidigast i mitten av april eller i början av maj 2022.

Japanska statens stipendieprogram avseende Japan-relaterad forskning i Japan efter avlagd universitetsexamen, omfattande två platser för Sveriges räkning.

Den forskning som stipendiet söks för ska relatera till det ämne som är kopplat till den sökandes akademiska examen, samt att relevant mottagaruniversitet där forskningen kan bedrivas ska finnas i Japan. Kunskaper i japanska är en merit. Kandidater som vid stipendietidens början ej har goda kunskaper i japanska förväntas delta i en japansk språkkurs.

Stipendiets storlek under perioden är minst ¥143.000/månad. Förutom den månatliga utbetalningen ingår fri undervisning, resa till Japan med mera.

Med anledning av coronaviruspandemin kan ansökningsprocessen komma att påverkas, liksom möjligheten att komma till Japan även om man har blivit accepterad som deltagare i programmet.

Riktlinjer för ansökan

Sökandes grundläggande kvalifikationer

Här nedan listas de mest grundläggande kraven för att kunna söka, men alla krav under 3. QUALIFICATIONS AND CONDITIONS i instruktionerna PDF måste vara uppfyllda.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Etablera kontakt med universitet i Japan

Det är viktigt att du har etablerat eller aktivt arbetar med att etablera en god kontakt med det eller de universitet där du önskar bedriva din forskning, så att du är väl förberedd när du ska söka. Om du inte redan har en etablerad kontakt kan du leta efter relevant universitet och forskningshandledare exempelvis via följande länkar:

Förutom dessa länkar kan du självklart även utnyttja andra tänkbara sökvägar.

Anmälan

Informationen här kommer att uppdateras i samband med nästa ansökningstillfälle, när vi åter öppnar upp för möjligheten att skicka in en intresseanmälan.

Intresseanmälan bör göras i god tid, minst en vecka innan sista ansökningsdatum, så att den hinner att skickas ut, fyllas i och skickas in i tid.

Ansökan

Sista ansökningsdatum var tisdagen den 1 juni 2021.

Ansökan görs på särskilda blanketter som kommer att bli tillgängliga via epost till de kvalificerade kandidater som har skickat in en anmälan.

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast sista ansökningsdatum.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta i tabellen (på sidan 6) under 9. APPLICATION DOCUMENTS i Application Guidelines PDFDär står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men för tillfället ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑦, Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • Använd de blanketter som vi gör tillgängliga via det epostmeddelande som vi skickar till de sökande. Blanketterna ska skrivas ut, men de kan till stora delar fyllas i elektroniskt innan utskrift. De kan också fyllas i helt för hand, och det är då viktigt att använda svart bläckpenna. Blyerts eller blå bläckpenna ska ej användas. Alla dokument måste skickas eller lämnas in till ambassaden i pappersform.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(4) och 25. Glöm inte att även ange landsnumret.
 • Under punkt nummer 11, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år, så att grundskolan blir totalt 9 år och gymnasiet 3 år (normalt). Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges under relevant Remarks-ruta.
 • Under punkt nummer 21 ska ej modersmålet (svenska) tas med.

② Placement Preference Application Form

 • Fyll i den så mycket du kan. Om du inte har etablerat kontakt med alla universitet du är intresserad av (minst ett och högst tre) kommer vi att lämna tillbaka denna blankett till dig ifall du blir rekommenderad till programmet efter prov- och intervjutillfället. Det är alltså bäst om du redan har en etablerad kontakt, men fyll i endast önskat universitet om du inte i nuläget har ett namn på en professor. Detta måste i så fall kompletteras senare enligt nedan.

③ Field of Study and Research Plan

 • Det står att du ska skriva på japanska om du kan. Dock kan inte ansökan bedömas av vår externa hjälp om texten endast är skriven på japanska. Därför är det bättre för din egen del att du skriver på engelska. Japanska ska du endast använda om du verkligen kan skriva helt utan hjälp, och även då är det en fördel för dig om du bifogar en engelsk översättning.

⑥ Recommendation

 • Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov.
 • Brevet kan enligt instruktionerna vara utfärdat av en "academic advisor". Med det avses den utbildningsansvariga för det program du har läst, alternativt din handledare om du redan befinner dig på forskarnivå.
 • Brevet ska lämnas in i ett oöppnat kuvert som har förseglats av brevskrivaren.

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av dessa språk måste en översättning skickas med.
 • En vidimerad kopia räknas inte som ett original.
 • Beträffande dokument nummer ⑤, ditt examensbevis, får man normalt bara ett original från universitetet. Om så är fallet ska du inte skicka in detta original utan endast en kopia. Du blir sedan ombedd att ta med dig originalet och visa upp det i samband med prov- och intervjutillfället.

Prov och intervju

De mest kvalificerade kandidaterna kallas till ambassaden för prov i engelska och japanska samt en 20 minuter lång intervju.

Provet äger rum torsdagen den 24 juni och intervjun torsdagen den 1 juli 2021. Intervjun kommer att ske via Zoom.

Observera! Provet kan endast skrivas på japanska ambassaden i Stockholm och ingen annanstans.

Komplettering av dokument

Besked om vilka som ska bli rekommenderade till Japan kommer inom några dagar efter prov och intervju, och dessa sökande kommer att bli ombedda att komplettera sin ansökan med de dokument som vi har bett att avvakta med. Detta gäller bland annat blanketten Letter of Provisional Acceptance for 2022, vilken ska användas endast av dem som berörs, i enlighet med våra instruktioner och de anvisningar som anges på själva blanketten. Dessutom ska blanketten Placement Preference Application Form kompletteras om den inte lämnades in fullständig med ansökan. Har du inte redan gjort det måste du nu alltså fastställa kontakten med det eller de universitet där du önskar bli placerad och ange namnet på professorn som ska vara din handledare på respektive universitet.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i januari eller februari 2022. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Tänk på att coronaviruspandemin eventuellt kan påverka möjligheten att komma till Japan även om man har blivit accepterad som deltagare i programmet.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.