Generella tips om hur man söker

  1. Hitta rätt program. På sidan Studier och stipendier presenterar vi en översikt för de olika program som kan sökas via Japanska ambassaden i Sverige. De program som riktar sig till enskilda personer presenterar vi även i översiktstabellen Individuella program. Ställ dig själv följande viktiga frågor:
    1. Motsvarar programmets syfte det som jag önskar göra?
    2. Uppfyller jag alla villkor för att göra en ansökan till programmet?
  2. Följ instruktionerna noggrant. Det är för din egen skull mycket viktigt att följa instruktionerna. Ofta finns detaljerade instruktioner på engelska och japanska, och dessa måste följas. Till hjälp för de sökande brukar vi också komplettera med en svensk sammanfattning som även förtydligar vissa viktiga detaljer.
  3. Inkom med ansökan i tid. Ansökan ska vara framme hos oss senast den sista ansökningsdagen. Det är alltså inte poststämpeln som gäller.
  4. Fråga om något är oklart. Svaren på de vanligaste frågorna finns oftast i instruktionerna, men tveka inte att fråga oss efter att du har läst igenom dem. Ring i så fall kultur- och informationsavdelningen. Titta i förväg noga efter vad programmet som du vill fråga om heter, eftersom villkoren och reglerna skiljer sig åt mellan de olika programmen.