Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship for 2023 – Japanese Studies Students

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2023. Sista ansökningsdatum var måndagen den 23 januari 2023. Information om nästa ansökningstillfälle kommer i slutet av 2023 eller början av 2024.

Japanska staten (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan) erbjuder stipendier till svenska studerande som läser japanska språket på heltid och önskar studera japanska i Japan under ett år (läsåret börjar i september/oktober). Det finns ingen kvot för respektive land, utan antalet studenter som blir antagna från ett visst land beror på individernas prestation.

Programmet omfattar studier i japanska språket och japanologi. Stipendiets storlek för 2023 är ¥117.000/månad. I programmet ingår dessutom fri undervisning, resebidrag med mera.

Riktlinjer för ansökan

Börja med att fastställa om du är kvalificerad att söka till detta program. Se först den korta sammanfattningen nedan. Läs sedan noga igenom Application Guidelines PDF.

Observera att du inte får söka detta program via ambassadens rekommendation om du samtidigt har blivit rekommenderad till programmet via ditt universitet.

Sökandes grundläggande kvalifikationer

För de kompletta kvalifikationerna, se Application Guidelines PDF.

Den ansökande ska:

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Ansökan

Ansökningsdokument:

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Dokumenten som anges i Application Guidelines PDF, under punkt 7, APPLICATION DOCUMENTS, ingår i ansökan, men vänta med dokument nummer ⑦, Medical certificate tills vi särskilt säger till, ifall det blir aktuellt (efter provet).
 • De delar av ansökan som fylls i för hand ska skrivas med permanent bläckpenna – inte blyerts eller suddbar bläckpenna.
 • Alla dokument ska numreras på det sätt som anges i instruktionerna. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring efter den ordinarie numreringen, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Dokumenten ska vara ambassaden tillhanda senast måndagen den 23 januari 2023. Adressera till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Monbukagakusho Japanese Studies 2023" och glöm inte att skriva avsändare. Notera att ansökan ej kan lämnas in elektroniskt.

① Application Form

 • Under punkt 7 (3) i ansökningsblanketten ska du ange både hemtelefon och mobiltelefon, om det finns. E-mailadressen måste vara väldigt tydligt skriven så att den går att använda.
 • Under punkt 13 (6) i ansökningsblanketten, vid "Expected graduation date if selected for this scholarship program" ska du räkna in det eventuella året i Japan när du anger den beräknade tidpunkten för examen.
 • Under punkt 14 i ansökningsblanketten ska du ange all japanskundervisning som du har deltagit i på universitetsnivå, och det måste bli totalt minst ett år. Däremot ska gymnasiet, språkskolor och kvällskurser på studieförbund och liknande ska inte tas med.
 • Under punkterna 15 och 16 i ansökningsblanketten står att du ska skriva på japanska. Det ska du göra endast om du kan det på egen hand. Skriv annars på engelska. Om du skriver på japanska måste du också bifoga en engelsk översättning på ett separat papper. Poängen med frågorna är att du detaljerat ska redogöra för vilka studier du önskar bedriva inom programmets ramar och hur dina planer ser ut efteråt.
 • Under punkt 17 i ansökningsblanketten ska du räkna varje läsår som ett helt år, och då ska du inte räkna bort lov eller liknande. Exempel: Det typiska för Sverige är att man går 6 år i "Elementary School", 3 år i "Lower Secondary School" och 3 år i "Upper Secondary School" (gymnasiet), vilket då ger summan 12 år. Din universitetsutbildning ska vara med även här, så långt du kommer att hinna till och med augusti 2023.

② Placement Preference Application Form

 • Under punkt 6 i Placement Preference Application Form ska tre alternativ beträffande universitet och kurs anges i prioriteringsordning. De möjliga alternativen finns tillgängliga i COURSE GUIDE OF JAPANESE STUDIES PROGRAM (2023年度日本語・日本文化研修留学生コースガイド) på MEXT:s webbplats . Ett nummer ska anges i rutorna framför universitetets namn. Detta nummer motsvarar numreringen i katalogens innehållsförteckning. Uppmärksamma också att den valda kurstypen (a) och/eller (b) måste erbjudas på det universitetet.

⑥ Recommendation

 • Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov.

Prov

Utifrån ansökan kallas ett urval av de sökande till ett prov som preliminärt äger rum på Japanska ambassaden i mitten av februari. Provet ligger till grund för vilka som går vidare till intervjun.

Intervju

De mest kvalificerade kandidaterna kallas till en intervju, vilken kommer att äga rum på ambassaden i början av mars.

Innan intervjun måste de som har gått vidare komplettera sin ansökan med läkarintyget, Certificate of Health PDF. Vi kommer att informera om sista inlämningsdatum i samband med kallelsen till intervjun, men eftersom det kan vara svårt att få tid med kort varsel kan det vara viktigt att i förväg kolla upp var och när en sådan läkarundersökning kan göras.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av juli. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.