Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship for 2021 – Japanese Studies Students

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2021. Information om nästa ansökningstillfälle kommer i början av år 2022.

Japanska staten (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan) erbjuder stipendier till svenska studerande som läser japanska språket på heltid och önskar studera japanska i Japan under ett år (läsåret börjar i september/oktober). Det finns ingen kvot för respektive land, utan antalet studenter som blir antagna från ett visst land beror på individernas prestation, vilket för Sveriges del brukar innebära att mellan tre och fem studenter bli antagna per år.

Programmet omfattar studier i japanska språket och japanologi. Stipendiets storlek för 2021 är ¥117.000/månad. I programmet ingår dessutom fri undervisning, resebidrag med mera.

Riktlinjer för ansökan

Börja med att fastställa om du är kvalificerad att söka till detta program. Se först den korta sammanfattningen nedan. Läs sedan noga igenom Application Guidelines PDF.

Observera att du inte får söka detta program via ambassadens rekommendation om du samtidigt har blivit rekommenderad till programmet via ditt universitet.

Sökandes grundläggande kvalifikationer

För de kompletta kvalifikationerna, se Application Guidelines PDF.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Anmälan

Sista anmälningsdatum för år 2021 är passerat, men en ny möjlighet kommer att ges i början av 2022.

Ansökan och prov

Efter sista anmälningsdatum skickas en kallelse ut till det prov i japanska språket som äger rum på Japanska ambassaden, normalt i mitten av februari.

Ansökan kompletteras med övriga dokument som står angivna i ansökningsinstruktionerna, undantaget läkarintyget. Dokumenten ska postas eller tas med till ambassaden så att vi har dem senast på provdagen. Om de postas, se till att skicka i god tid innan, och adressera till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Monbukagakusho Japanese Studies 2021" och glöm inte att skriva avsändare. Vi kommer att granska ansökan och ge tips om hur den ska korrigeras.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Dokumenten som anges i Application Guidelines PDF, under punkt 7, APPLICATION DOCUMENTS, ska förberedas innan provet, men vänta med dokument nummer ⑦, Medical certificate tills vi särskilt säger till om det om det blir aktuellt efter intervjun.
 • Den ljusvioletta blanketten är ditt original. Den ska fyllas i med svart bläckpenna. Blyerts eller blå bläckpenna ska ej användas. Vi skickar med en kopia som du kan använda som kladd.
 • Alla dokument ska numreras på det sätt som anges i instruktionerna. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring efter den ordinarie numreringen, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • De foton som bifogas ska vara framkallade eller utskrivna på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Under punkt 7 (3) i ansökningsblanketten ska du ange både hemtelefon och mobiltelefon, om det finns. E-mailadressen måste vara väldigt tydligt skriven så att den går att använda.
 • Under punkt 13 (6) i ansökningsblanketten, vid "Expected graduation date if selected for this scholarship program" ska du räkna in det eventuella året i Japan när du anger den beräknade tidpunkten för examen.
 • Under punkt 14 i ansökningsblanketten ska du ange all japanskundervisning som du har deltagit i på universitetsnivå, och det måste bli totalt minst ett år. Däremot ska gymnasiet, språkskolor och kvällskurser på studieförbund och liknande ska inte tas med.
 • Under punkterna 15 och 16 i ansökningsblanketten står att du ska skriva på japanska. Det ska du göra endast om du kan det på egen hand. Skriv annars på engelska. Om du skriver på japanska måste du också bifoga en engelsk översättning på ett separat papper. Poängen med frågorna är att du detaljerat ska redogöra för vilka studier du önskar bedriva inom programmets ramar och hur dina planer ser ut efteråt.
 • Under punkt 17 i ansökningsblanketten ska du räkna varje läsår som ett helt år, och då ska du inte räkna bort lov eller liknande. Exempel: Det typiska för Sverige är att man går 6 år i "Elementary School", 3 år i "Lower Secondary School" och 3 år i "Upper Secondary School" (gymnasiet), vilket då ger summan 12 år. Din universitetsutbildning ska vara med även här, så långt du kommer att hinna innan augusti 2020.

② Placement Preference Application Form

 • Under punkt 6 i Placement Preference Application Form ska tre alternativ beträffande universitet och kurs anges i prioriteringsordning. De möjliga alternativen finns tillgängliga i URL List of 'Course Guide of Japanese Studies Program 2021' PDF (japanska och engelska). En tryckt version av denna förteckning finns till påseende på ambassaden. Ett nummer ska anges i rutorna framför universitetets namn. Detta nummer motsvarar numreringen i katalogens innehållsförteckning.

⑥ Recommendation

 • Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov.

Intervju

De mest kvalificerade kandidaterna kommer att kallas till intervju (15-20 minuter), vilken normalt äger rum i slutet av februari.

Efter intervjuerna kommer vissa av kandidaterna att rekommenderas till Japan som deltagare. Endast dessa kommer att behöva komplettera sin ansökan med läkarintyget. Eftersom det kan vara svårt att få läkartid med kort varsel kan det vara bra att boka en tid redan innan beskedet kommer från oss beträffande om man blir rekommenderad eller ej. Läkarintyget måste vara oss tillhanda under första halvan av mars.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av juli. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.