Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship
– Undergraduate Students 2024–2029

Sista ansökningsdatum är onsdagen den 31 maj 2023. Observera att du inte samtidigt kan anmäla dig till Specialized Training College Students.

Japanska statens stipendieprogram är avsett för den som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill studera vid ett japanskt universitet. Stipendiet omfattar fem år, från april 2024 till mars 2029, varav första året består av förberedande studier i japanska språket. Därefter påbörjar man den fyråriga utbildningen i det valda ämnet. Man deltar då i vanlig universitetsundervisning på japanska, på samma villkor som de japanska studenterna.

Stipendiets storlek kommer att vara ¥117.000/månad. Förutom den månatliga utbetalningen ingår fri undervisning, resa till Japan med mera.

Riktlinjer och grundläggande kvalifikationer

Börja med att fastställa om du är kvalificerad för att söka till detta program. Läs först sammanfattningen nedan och därefter noga igenom Application Guidelines PDF.

Observera att du inte får söka till detta program om du samtidigt söker till programmet "Specialized Training College Students".

Den ansökande ska:

De fullständiga kraven framgår under 5. QUALIFICATIONS AND CONDITIONS i Application Guidelines.

Se gärna vår sida med tips om hur man söker via Japanska Ambassaden i Sverige.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Sista ansökningsdatum är onsdagen den 31 maj 2023.

Ansökningsdokument:

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast sista ansökningsdatum onsdagen den 31 maj 2023. Adressera till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Ansökan MEXT Undergraduate 2024" och glöm inte att skriva avsändare.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta i tabellen på sidan 7 under 10. APPLICATION DOCUMENTS i Application Guidelines PDF. Där står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men i denna etapp ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑥, Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • Använd den eller de blanketter som vi länkar till ovan. Blanketterna ska skrivas ut, men de kan till stora delar fyllas i elektroniskt innan utskrift. De kan också fyllas i helt för hand, och det är då viktigt att använda permanent bläckpenna – inte blyerts eller suddbar bläckpenna. Fyll i alla fält noga och utförligt (skriv inte bara en mening om du ska redogöra för något). Alla dokument måste skickas eller lämnas in till ambassaden i pappersform.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna för numreringen.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(4) och 21. Glöm inte att även ange landsnumret.
 • Under punkt nummer 10, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år. Grundskolan är vanligtvis totalt 9 år och gymnasiet 3 år. Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges under relevant Remarks-ruta eller på separat blad hänvisad till i remarks.
 • Dina ämnesval ska du ange under punkt 14, Preferred field of study and major in Japan. Där kan du välja upp till tre ämnen (Majors) i prioritetsordning från 2. FIELDS OF STUDY i instruktionerna. Observera att alla ämnen måste väljas från samma huvudområde (Courses) på det sätt som instruktionerna anger, eftersom detta avgör vilka prov som ska göras. Motiveringarna till ämnesvalen skriver du utförligt under punkt 15.
 • Under punkt nummer 18 ska inte modersmålet (svenska) tas med.

② Direct Placement Preference Application Form

 • Denna blankett ska endast fyllas i om man önskar så kallad Direct placement. Det innebär att man hoppar över det inledande året med undervisning i japanska språket. Det kan man endast göra om man redan har tillräckligt goda kunskaper i japanska, alternativt om man önskar läsa på ett universitet som ej kräver kunskaper i japanska av den sökande (kontakta ambassaden för att särskilt diskutera detta om du önskar Direct placement, eftersom villkoren för detta är mycket strikta).

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av de språken måste en översättning skickas med.
 • Om dokument nummer ③ är ditt slutbetyg från gymnasiet är det en fördel om skolan kan utfärda ett original på engelska. Om det inte går ska du istället skicka en vidimerad (helst av skolan, annars av två neutrala personer) kopia av ditt slutbetyg på svenska, med översättning. Du blir i så fall senare ombedd att uppvisa originalet.
 • Dokument nummer ④, Certificate(s) of graduation of school/university attended, behövs ej om den senaste skolan var en svensk gymnasieskola, eftersom de ej utfärdar sådana dokument. Om du har examen från en annan utbildning behövs det dock. Om du ej har tagit någon examen behövs istället ett intyg som visar att du är på gång att göra det.
 • Dokument nummer ⑤, rekommendationsbrevet ska skrivas av rektor eller lärare vid den senast avslutade utbildningen. Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov. Brevet ska lämnas in i ett oöppnat kuvert som har förseglats av brevskrivaren. Vi rekommenderar att brevskrivaren postar det till oss direkt och märker kuvertet med "MEXT".

Prov och intervju

Efter första gallringen kallas de kvalificerade kandidaterna till prov. Det är dels prov kopplade till ämnesvalet för universitetsutbildningen och dels prov i det japanska språket. Eftersom ämnesvalet avgör vilka prov som ska göras är det viktigt att man har valt alla ämnen ur samma kursgrupp. Se gärna äldre prov för exempel på hur de är utformade.

Om man har valt ett naturvetenskapligt ämne är det inte säkert att man hinner göra alla proven samma dag, och man behöver i så fall komma två dagar.

Efter att proven har rättats kallas de mest kvalificerade kandidaterna till en 20 minuter lång intervju.

Provdatumet är preliminärt torsdagen den 15 juni. Intervjuerna är planerade att hållas i början av juli. Datum, tid och plats skickas ut i kallelser till de sökande cirka en vecka innan respektive tillfälle.

Observera! Proven och intervjun hålls i Stockholm på den i kallelsen angivna tiden och platsen – inte vid annat tillfälle eller på annan plats.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av januari 2024. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.