The Japan Foundation

Japan Foundation

The Japan Foundation främjar utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till projekt som omfattas av de program som finns tillgängliga att söka. Ansökan ska i många fall göras av en organisation, men några av programmen riktar sig till enskilda personer.

Inom kulturutbytesområdet ingår bland annat utställningar med japansk konst, museistöd samt översättning och utgivning av japanska böcker.

Övriga program som kan sökas från Sverige omfattar främjandet av japansk språkundervisning, fördjupning av japanska språkkunskaper, internationella utbyteskonferenser med koppling till Japan samt högre akademisk forskning i Japan inom områdena humaniora och samhällsvetenskap.

Sök så här

 1. Läs de generella instruktionerna och Program Guidelines for Fiscal Year 2023 PDF och tänk särskilt på:
  • Ansökan ska gälla projekt som infaller under nästa japanska räkenskapsår, från 1 april 2023 till 31 mars 2024.
  • Endast ett program kan sökas per projekt.
  • Den generella sista ansökningsdagen är 2 december 2022. Undantag markeras med rött i översikten.
 2. Välj program ur Program Guidelines. Observera att vissa av programmen bara kan sökas från Japan eller vissa andra länder. Därför listar vi i översikten nedan de huvudsakliga program som är möjliga att söka från Sverige. Kontrollera att alla villkor för att söka är uppfyllda.
 3. Ladda ner ansökningsblanketten för det valda programmet tillsammans med instruktionerna.
 4. Följ noga instruktionerna, fyll i blanketten fullständigt och ordna fram alla eventuella övriga dokument som krävs.
 5. Skicka in ansökan elektroniskt till Japan Foundation via deras nya Online Application Portal. Ansökan måste vara inne senast sista ansökningsdag och klockslag som anges i instruktionerna.

Programöversikt

Här listas de program som kan vara relevanta för sökande från Sverige för räkenskapsåret 2023–2024 (på Japan Foundations webbplats finns den fullständiga listan och detaljerade beskrivningar av respektive program):

Kategori Program Blankett Sökande Sista ansökningsdag
Arts and Cultural Exchange Exhibitions Abroad Support Program Q-EAS Organisation 2 december 2022
U.S. and European Museum Infrastructure Support Program Q-MIS Organisation Fastställs senare
Support Program for Translation and Publication on Japan Q-TPS Organisation (förlag) 18 november 2022
Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art Q-FW Enskild person 2 december 2022
Japanese-Language Education Overseas Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) JN-FK Organisation 2 december 2022
Basic Training Program for Teachers of the Japanese-Language NC-BT Organisation 2 december 2022
Japanese-Language Program for Teachers of the Japanese-Language NC-JT Organisation 2 december 2022
Comprehensive Japanese Teaching Methods Program for Teachers of the Japanese Language NC-MT Organisation 2 december 2022
Online Training Program for Teachers of the Japanese-Language NC-OT Organisation 2 december 2022
Program for Specialists in Cultural and Academic Fields KC-G Enskild person 2 december 2022
Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program RJS-FW Enskild person 2 december 2022
Grant Program for Japanese Studies Projects RJS-KP Organisation 2 december 2022

Resultat

Räkna med att beskedet kommer under senare hälften av april 2023. Det är inte möjligt att be om ett tidigare besked. Om ansökan har blivit beviljad kommer kompletterande instruktioner att skickas ut tillsammans med själva beskedet.

Frågor

Börja med att titta i programriktlinjernas FAQ med de vanligaste frågorna. Om svaren inte finns där, ring gärna Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning.