The Japan Foundation

Japan Foundation

The Japan Foundation verkar för att främja utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till vissa typer av projekt inom dessa områden. Många av programmen måste sökas av en organisation, medan vissa riktar sig till enskilda personer.

Inom kulturutbytesområdet ingår bland annat japanska scenkonstframträdanden, utställningar med japansk konst samt översättning och utgivning av japanska böcker.

Övriga program som kan sökas från Sverige omfattar främjandet av japansk språkundervisning, fördjupning av japanska språkkunskaper, internationella utbyteskonferenser med koppling till Japan samt högre akademisk forskning i Japan inom områdena humaniora och samhällsvetenskap.

Informationen nedan gäller förra ansökningstillfället, för räkenskapsåret 2019–2020. Nästa ansökningstillfälle infaller under hösten 2019 och kommer att gälla projekt som infaller mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021. Informationen uppdateras runt början av oktober 2019 när de nya instruktionerna och ansökningsblanketterna finns tillgängliga.

Sök så här

 1. Läs de generella instruktionerna, och tänk särskilt på:
  • Ansökan ska gälla projekt som infaller under nästa japanska räkenskapsår, från 1 april 2019 till 31 mars 2020.
  • Endast ett program kan sökas per projekt.
  • En del program kan bara sökas från Japan eller vissa andra länder. I översikten nedan listas de huvudsakliga program som är möjliga att söka från Sverige.
  • Sista ansökningsdag för de flesta av programmen är 3 december 2018, men det finns undantag, vilka markeras med rött i översikten.
 2. Välj rätt program för det aktuella projektet ur Program Guidelines, vilket även kan erhållas i tryckt form från Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning.
 3. Kontakta Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning och meddela att du avser lämna in en ansökan för det valda programmet.
 4. Ladda ner ansökningsblanketten för det valda programmet tillsammans med instruktionerna. Det är alltid viktigt att läsa de specifika instruktionerna för det program man vill söka och kontrollera att alla villkor är uppfyllda.
 5. Fyll i blanketten fullständigt och ordna fram alla eventuella övriga dokument som instruktionerna föreskriver. Ta två kopior av hela den färdiga ansökan inklusive bilagorna. Spara en av dessa kopior för egen räkning.
 6. Skicka in ansökan till Japanska ambassaden. Ställ den till kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Japan Foundation" och glöm inte att skriva avsändare på kuvertet. Skicka in ett original och en kopia. Ansökningar tas under inga omständigheter emot via fax eller e-post. Ansökan måste vara framme senast den sista ansökningsdagen.

Programöversikt

Här listas de program som kan vara relevanta för sökande från Sverige för räkenskapsåret 2019–2020 (på Japan Foundations webbplats finns den fullständiga listan och detaljerade beskrivningar av respektive program):

Kategori Program Blankett Sökande Sista ansökningsdag
Arts and Cultural Exchange Performing Arts Japan ("PAJ") for Europe (kontakta Japan Foundations kontor i London) QU-PAJ E Organisation 31 oktober 2018
Exhibitions Abroad Support Program Q-EAS Organisation 3 december 2018
U.S. and European Museum Infrastructure Support Program (information presenteras på Japan Foundations webbplats om det blir aktuellt) Q-MIS Organisation Ej fastställd.
Support Program for Translation and Publication on Japan Q-TPS Organisation 20 november 2018
Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art Q-FW Enskild person 3 december 2018
Japanese-Language Education Overseas Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) JN-FK Organisation 3 december 2018
Basic Training Program for Teachers of the Japanese-Language NC-BT Organisation 3 december 2018
Japanese language Program for Teachers of the Japanese-Language NC-JT Organisation 3 december 2018
Japanese Teaching Methods Program for Teachers of the Japanese-Language NC-MT Organisation 3 december 2018
Training Program for Teachers of the Japanese-Language on a Specific Theme
(1) 21st Century skills
(2) Business Japanese
(3) Course Design
NC-TT Organisation 3 december 2018
Program for Specialists in Cultural and Academic Fields KC-G Enskild person 3 december 2018
Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange Grant Program for Intellectual Exchange Conferences RIE-RC Organisation 3 december 2018
Grant Program for Japanese Studies Projects RJS-KP Organisation 3 december 2018
Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program RJS-FW Enskild person 3 december 2018

Resultat

Räkna med att beskedet kommer under senare hälften av april 2019. Det är inte möjligt att be om ett tidigare besked. Om ansökan har blivit beviljad kommer kompletterande instruktioner att skickas ut tillsammans med själva beskedet.

Frågor

Börja med att titta i programriktlinjernas FAQ med de vanligaste frågorna. Om svaren inte finns där, kontakta gärna Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning.