The Japan Foundation

Japan Foundation

The Japan Foundation främjar utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till projekt som omfattas av de program som finns tillgängliga att söka. Ansökan ska i många fall göras av en organisation, men några av programmen riktar sig till enskilda personer.

Inom kulturutbytesområdet ingår bland annat japanska scenkonstframträdanden, utställningar med japansk konst samt översättning och utgivning av japanska böcker.

Övriga program som kan sökas från Sverige omfattar främjandet av japansk språkundervisning, fördjupning av japanska språkkunskaper, internationella utbyteskonferenser med koppling till Japan samt högre akademisk forskning i Japan inom områdena humaniora och samhällsvetenskap.

Sök så här

 1. Läs de generella instruktionerna, och tänk särskilt på:
  • Ansökan ska gälla projekt som infaller under nästa japanska räkenskapsår, från 1 april 2021 till 31 mars 2022.
  • Endast ett program kan sökas per projekt.
  • Sista ansökningsdag för de flesta av programmen är 1 december 2020, men det finns undantag, vilka markeras med rött i översikten.
 2. Välj program ur Program Guidelines. Observera att vissa av programmen bara kan sökas från Japan eller vissa andra länder. Därför listar vi i översikten nedan de huvudsakliga program som är möjliga att söka från Sverige. Kontrollera att alla villkor för att söka är uppfyllda.
 3. Ring Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning och bekräfta att det valda programmet är möjligt att söka för dig eller din organisation.
 4. Ladda ner ansökningsblanketten för det valda programmet tillsammans med instruktionerna.
 5. Följ noga instruktionerna, fyll i blanketten fullständigt och ordna fram alla eventuella övriga dokument som krävs. Ta två kopior av hela den färdiga ansökan inklusive bilagorna. Spara en av dessa kopior för egen räkning.
 6. Skicka in ansökan till Japanska ambassaden. Ställ den till kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Japan Foundation" och glöm inte att skriva avsändare på kuvertet. Skicka in ett original och en kopia. Ansökningar tas under inga omständigheter emot via fax eller e-post. Ansökan måste vara framme senast den sista ansökningsdagen. Tänk på att postgången kan vara lite långsammare än vanligt på grund av covid-19, så ha gärna lite extra marginal för att säkerställa att ansökan kommer in i tid.

Programöversikt

Här listas de program som kan vara relevanta för sökande från Sverige för räkenskapsåret 2021–2022 (på Japan Foundations webbplats finns den fullständiga listan och detaljerade beskrivningar av respektive program):

Kategori Program Blankett Sökande Sista ansökningsdag
Arts and Cultural Exchange Performing Arts Japan ("PAJ") for Europe (kontakta Japan Foundations kontor i London) QU-PAJ E Organisation 2 november 2020
Exhibitions Abroad Support Program Q-EAS Organisation 1 december 2020
U.S. and European Museum Infrastructure Support Program (information presenteras på Japan Foundations webbplats om det blir aktuellt) Q-MIS Organisation Ej fastställd.
Support Program for Translation and Publication on Japan Q-TPS Organisation (förlag) 20 november 2020
Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art Q-FW Enskild person 1 december 2020
Japanese-Language Education Overseas Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) JN-FK Organisation 1 december 2020
Basic Training Program for Teachers of the Japanese-Language NC-BT Organisation 1 december 2020
Japanese-Language Program for Teachers of the Japanese-Language NC-JT Organisation 1 december 2020
Comprehensive Japanese Teaching Methods Program for Teachers of the Japanese Language NC-MT Organisation 1 december 2020
Online Training Program for Teachers of the Japanese-Language NC-OT Organisation 1 december 2020
Program for Specialists in Cultural and Academic Fields KC-G Enskild person 1 december 2020
Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program RJS-FW Enskild person 1 december 2020
Grant Program for Japanese Studies Projects RJS-KP Organisation 1 december 2020
Grant Program for Intellectual Exchange Conferences RIE-RC Organisation 1 december 2020

Resultat

Räkna med att beskedet kommer under senare hälften av april 2021. Det är inte möjligt att be om ett tidigare besked. Om ansökan har blivit beviljad kommer kompletterande instruktioner att skickas ut tillsammans med själva beskedet.

Frågor

Börja med att titta i programriktlinjernas FAQ med de vanligaste frågorna. Om svaren inte finns där, ring gärna Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning.