The Japan Foundation

Japan Foundation

The Japan Foundation främjar utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till projekt som omfattas av de program som finns tillgängliga att söka. Ansökan ska i många fall göras av en organisation, men några av programmen riktar sig till enskilda personer.

Inom kulturutbytesområdet ingår bland annat japanska scenkonstframträdanden, utställningar med japansk konst samt översättning och utgivning av japanska böcker.

Övriga program som kan sökas från Sverige omfattar främjandet av japansk språkundervisning, fördjupning av japanska språkkunskaper, internationella utbyteskonferenser med koppling till Japan samt högre akademisk forskning i Japan inom områdena humaniora och samhällsvetenskap.

Informationen nedan gäller förra ansökningstillfället, för räkenskapsåret 2020–2021. Nästa ansökningstillfälle infaller under hösten 2020 och kommer att gälla projekt som infaller mellan 1 april 2021 och 31 mars 2022. Informationen uppdateras runt början av oktober 2020 när de nya instruktionerna och ansökningsblanketterna finns tillgängliga.

Sök så här

 1. Läs de generella instruktionerna, och tänk särskilt på:
  • Ansökan ska gälla projekt som infaller under nästa japanska räkenskapsår, från 1 april 2020 till 31 mars 2021.
  • Endast ett program kan sökas per projekt.
  • Sista ansökningsdag för de flesta av programmen är 2 december 2019, men det finns undantag, vilka markeras med rött i översikten.
 2. Välj program ur Program Guidelines. Observera att vissa av programmen bara kan sökas från Japan eller vissa andra länder. Därför listar vi i översikten nedan de huvudsakliga program som är möjliga att söka från Sverige. Kontrollera att alla villkor för att söka är uppfyllda.
 3. Ring Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning och bekräfta att det valda programmet är möjligt att söka för dig eller din organisation.
 4. Ladda ner ansökningsblanketten för det valda programmet tillsammans med instruktionerna.
 5. Följ noga instruktionerna, fyll i blanketten fullständigt och ordna fram alla eventuella övriga dokument som krävs. Ta två kopior av hela den färdiga ansökan inklusive bilagorna. Spara en av dessa kopior för egen räkning.
 6. Skicka in ansökan till Japanska ambassaden. Ställ den till kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Japan Foundation" och glöm inte att skriva avsändare på kuvertet. Skicka in ett original och en kopia. Ansökningar tas under inga omständigheter emot via fax eller e-post. Ansökan måste vara framme senast den sista ansökningsdagen.

Programöversikt

Här listas de program som kan vara relevanta för sökande från Sverige för räkenskapsåret 2020–2021 (på Japan Foundations webbplats finns den fullständiga listan och detaljerade beskrivningar av respektive program):

Kategori Program Blankett Sökande Sista ansökningsdag
Arts and Cultural Exchange Performing Arts Japan ("PAJ") for Europe (kontakta Japan Foundations kontor i London) QU-PAJ E Organisation 31 oktober 2019
Exhibitions Abroad Support Program Q-EAS Organisation 2 december 2019
U.S. and European Museum Infrastructure Support Program (information presenteras på Japan Foundations webbplats om det blir aktuellt) Q-MIS Organisation Ej fastställd.
Support Program for Translation and Publication on Japan Q-TPS Organisation (förlag) 20 november 2019
Ishibashi Foundation / The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art Q-FW Enskild person 2 december 2019
Japanese-Language Education Overseas Support Program for Organizations in Japanese-Language Education (Grants) JN-FK Organisation 2 december 2019
Basic Training Program for Teachers of the Japanese-Language NC-BT Organisation 2 december 2019
Japanese Language Program for Teachers of the Japanese-Language NC-JT Organisation 2 december 2019
Japanese Teaching Methods Program for Teachers of the Japanese-Language NC-MT Organisation 2 december 2019
Training Program for Teachers of the Japanese-Language on a Specific Theme
(1) Teaching Japanese Grammar
(2) Business Japanese
(3) Course Design
NC-TT Organisation 2 december 2019
Program for Specialists in Cultural and Academic Fields KC-G Enskild person 2 december 2019
Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program RJS-FW Enskild person 2 december 2019
Grant Program for Japanese Studies Projects RJS-KP Organisation 2 december 2019
Grant Program for Intellectual Exchange Conferences RIE-RC Organisation 2 december 2019

Resultat

Räkna med att beskedet kommer under senare hälften av april 2020. Det är inte möjligt att be om ett tidigare besked. Om ansökan har blivit beviljad kommer kompletterande instruktioner att skickas ut tillsammans med själva beskedet.

Frågor

Börja med att titta i programriktlinjernas FAQ med de vanligaste frågorna. Om svaren inte finns där, ring gärna Japanska ambassadens kultur- och informationsavdelning.