Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship for 2019
– Specialized Training College Students (2018 års ansökan)

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2018. Sista ansökningsdatum var fredagen den 29 juni 2018, och urvalsprocessen pågår nu. Information om nästa ansökningstillfälle kommer tidigast i mitten av april eller i början av maj 2019.

Stipendium avsett för den som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en yrkesutbildning i Japan. Stipendiet omfattar tre år, från april 2019 till mars 2022, varav första året består av förberedande studier i japanska språket och andra ämnen. Därefter påbörjar man den tvååriga utbildningen inom den yrkeskategori som man har valt. Man deltar då i vanlig undervisning på japanska, på samma villkor som de japanska studenterna.

Stipendiets storlek kommer att vara ¥117.000/månad. Förutom den månatliga utbetalningen ingår fri undervisning, resa till Japan med mera.

Riktlinjer för ansökan

Sökandes grundläggande kvalifikationer

Studieområden

 1. Teknik
 2. Hälsokunskap och näringslära
 3. Utbildning och social välfärd
 4. Handel och kontor
 5. Klädskapande och hushållsekonomi
 6. Kultur och allmänkunskap
 7. Övrigt (om det finns sådan utbildning)

Vilka ämnen som ingår under respektive område kan du se i bilagan Majors and Related Subjects for Fields of Study PDF. Man får välja ett eller två ämnen, men de måste tillhöra samma studieområde.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Anmälan

Ansökningsperioden för år 2018 är passerad, men en ny möjlighet kommer att ges under våren 2019.

En intressanmälan kan göras till ambassaden i väntan på de egentliga ansökningsblanketterna. Intresseanmälan kan göras på två sätt:

 1. Ladda ner intresseanmälningsblanketten [Word] [PDF] och posta den till Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning. Märk kuvertet "Specialized Training College Students".
 2. Ring Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning på 08-579 353 00 (telefontid vardagar 9:30-12:30).

Intresseanmälan kan göras fram till en vecka innan sista ansökningsdatum den 29 juni 2018. Observera att du inte samtidigt kan anmäla dig till Undergraduate Students.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är fredagen den 29 juni 2018.

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast fredagen den 29 juni 2018. Adressera brevet till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Specialized Training College Students 2019" och glöm inte att skriva avsändare. E-post eller fax accepteras ej.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta i tabellen (på sidan 6) under 9. APPLICATION DOCUMENTS Application Guidelines PDF. Där står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men i denna etapp ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑤, Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • Använd de rosa blanketter som du har fått från Ambassaden. De ska fyllas i med svart bläckpenna. Blyerts eller blå bläckpenna ska ej användas. Fyll i alla fält noga och utförligt (skriv inte bara en mening om du ska redogöra för något). Om det är problem måste du kontakta Ambassaden.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(3) och 21.
 • Under punkt nummer 10, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år, så att grundskolan blir totalt 9 år och gymnasiet 3 år (normalt). Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges under relevant Remarks-ruta.
 • Under punkt nummer 14, Preferred field of study and subjects in Japan, ska du välja studieområde och ett eller två ämnen inom detta område från bilagan Majors and Related Subjects for Fields of Study PDF. Observera att detta inte kan ändras efter intervjutillfället. Motiveringarna till ämnesvalen skriver du under punkt 15.
 • Under punkt nummer 18 ska ej modersmålet (svenska) tas med.

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av de språken måste en översättning skickas med.
 • Om dokument nummer ② är ditt slutbetyg från gymnasiet är det en fördel om skolan kan utfärda ett original på engelska. Om det inte går ska du istället skicka en vidimerad (helst av skolan, annars av två neutrala personer) kopia av ditt slutbetyg på svenska, med översättning. Du blir i så fall senare ombedd att uppvisa originalet.
 • Dokument nummer ③, Graduation certificate of the last school attended, behövs ej om den senaste skolan var en vanlig svensk gymnasieskola, eftersom de ej utfärdar sådana dokument. Om du har examen från en annan utbildning behövs det dock.
 • Dokument nummer ④, rekommendationsbrevet, kan enligt instruktionerna vara utfärdat av en "adviser". Med det avses klassföreståndaren, om den senast avslutade utbildningen var gymnasiet. Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall finns tillgänglig vid behov (säg till oss i så fall). Brevet ska lämnas in i ett oöppnat kuvert som har förseglats av brevskrivaren.

Prov

Efter första gallringen kallas de kvalificerade kandidaterna till prov på ambassaden. Proven ges i matematik och engelska. Dessutom testas den sökandes kunskaper i japanska. Se gärna äldre prov (under det gamla namnet Special Training College students) för exempel på hur de är utformade. Provdatumet är måndagen den 23 juli 2018. De exakta provtiderna anges i kallelsen, vilken skickas ut några veckor innan provtillfället.

Intervju

Efter att proven har rättats kallas de mest kvalificerade kandidaterna till en intervju som ska äga rum på ambassaden fredagen den 3 augusti 2018.

Observera! Både prov och intervju måste göras här på Japanska Ambassaden i Stockholm. De kan inte göras någon annanstans.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av december. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Tidigare års resultat

Antagna från Sverige: