Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship for 2022
– Specialized Training College Students

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2021. Sista ansökningsdatum var torsdagen den 24 juni 2021, och urvalsprocessen pågår nu. Information om nästa ansökningstillfälle kommer tidigast i mitten av april eller i början av maj 2022.

Japanska statens stipendieprogram är avsett för den som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en yrkesutbildning i Japan. Stipendiet omfattar tre år, från april 2022 till mars 2025, varav första året består av förberedande studier i japanska språket och andra ämnen. Därefter påbörjar man den tvååriga utbildningen inom den yrkeskategori som man har valt. Man deltar då i vanlig undervisning på japanska, på samma villkor som de japanska studenterna.

Stipendiets storlek kommer att vara ¥117.000/månad. Förutom den månatliga utbetalningen ingår fri undervisning, resa till Japan med mera.

Med anledning av coronaviruspandemin kan ansökningsprocessen komma att påverkas, liksom möjligheten att komma till Japan även om man har blivit accepterad som deltagare i programmet.

Riktlinjer för ansökan

Sökandes grundläggande kvalifikationer

Här nedan listas de mest grundläggande kraven för att kunna söka, men alla krav under 4. QUALIFICATIONS AND CONDITIONS i instruktionerna PDF måste vara uppfyllda.

Studieområden

 1. Teknik
 2. Hälsokunskap och näringslära
 3. Utbildning och social välfärd
 4. Handel och kontor
 5. Mode och hushållsekonomi
 6. Kultur och allmänkunskap

Vilka ämnen som ingår under respektive område kan du se i bilagan Majors and Related Subjects for Fields of Study PDF. Man får välja upp till två ämnen, men de måste tillhöra samma studieområde.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Anmälan

Informationen här kommer att uppdateras i samband med nästa ansökningstillfälle, när vi åter öppnar upp för möjligheten att skicka in en intresseanmälan.

Intresseanmälan bör göras i god tid, minst en vecka innan sista ansökningsdatumet , så att den hinner att skickas ut, fyllas i och skickas in i tid.

Observera att du inte samtidigt kan anmäla dig till Undergraduate Students.

Ansökan

Sista ansökningsdatum var torsdagen den 24 juni 2021.

Ansökan görs på särskilda blanketter, vilka skickas ut till de kvalificerade kandidater som har skickat in en anmälan.

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast sista ansökningsdatum torsdagen den 24 juni 2021. Adressera brevet till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Ansökan MEXT Specialized Training 2022" och glöm inte att skriva avsändare. E-post eller fax accepteras ej.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta i tabellen (på sidan 6) under 9. APPLICATION DOCUMENTS i Application Guidelines PDF. Där står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men i denna etapp ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑤, Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • Använd de blanketter som vi gör tillgängliga via det epostmeddelande som vi skickar till de sökande. Blanketterna ska skrivas ut, men de kan till stora delar fyllas i elektroniskt innan utskrift. De kan också fyllas i helt för hand, och det är då viktigt att använda svart bläckpenna. Blyerts eller blå bläckpenna ska ej användas. Alla dokument måste skickas eller lämnas in till ambassaden i pappersform.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

① Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(4) och 21. Glöm inte att även ange riktnumret.
 • Under punkt nummer 10, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år, så att grundskolan blir totalt 9 år och gymnasiet 3 år (normalt). Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges under relevant Remarks-ruta.
 • Under punkt nummer 14, Prefered field of study and subjects in Japan, ska du välja ett studieområde och ett eller två ämnen inom detta område från bilagan Majors and Related Subjects for Fields of Study PDF. Observera att detta inte kan ändras efter intervjutillfället. Motiveringarna till ämnesvalen skriver du under punkt 15.
 • Under punkt nummer 18 ska ej modersmålet (svenska) anges.

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av de språken måste en översättning skickas med.
 • Om dokument nummer ② är ditt slutbetyg från gymnasiet är det en fördel om skolan kan utfärda ett original på engelska. Om det inte går ska du istället skicka en vidimerad (helst av skolan, annars av två neutrala personer) kopia av ditt slutbetyg på svenska, med översättning. Du blir i så fall senare ombedd att uppvisa originalet.
 • Dokument nummer ③, Certificate(s) of graduation of school/university attended, behövs ej om den senaste skolan var en vanlig svensk gymnasieskola, eftersom de ej utfärdar sådana dokument. Om du har examen från en annan utbildning behövs det dock. Om du ej har tagit någon examen behövs istället ett intyg som visar att du är på gång att göra det.
 • Dokument nummer ④, rekommendationsbrevet ska skrivas av rektor eller lärare vid den senast avslutade utbildningen. Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov. Brevet ska lämnas in i ett, av brevskrivarn, förseglat kuvert.

Prov

Efter första gallringen kallas de kvalificerade kandidaterna till prov på ambassaden. Proven ges i japanska, matematik och engelska. Se gärna äldre prov (under det gamla namnet Special Training College students) för exempel på hur de är utformade.

Provdatumet är fredagen den 16 juli 2021.

De exakta provtiderna anges i kallelsen, vilken skickas ut någon vecka/några veckor innan provtillfället.

Observera! Proven kan endast skrivas i Stockholm på den i kallelsen angivna tiden och platsen – inte vid annat tillfälle eller på annan plats.

Intervju

Efter att proven har rättats kallas de mest kvalificerade kandidaterna till en intervju som kommer att äga rum digitalt torsdagen den 29 juli 2021, på eftermiddagen.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av januari 2022. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Tänk på att coronaviruspandemin eventuellt kan påverka möjligheten att komma till Japan även om man har blivit accepterad som deltagare i programmet.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.