Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship
– Specialized Training College Students 2025–2028

Sista ansökningsdatum är fredagen den 31 maj 2024. Observera att du inte samtidigt kan ansöka till Undergraduate Students.

Japanska statens stipendieprogram är avsett för den som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en yrkesutbildning i Japan. Stipendiet omfattar tre år, från april 2025 till mars 2028, varav första året består av förberedande studier i japanska språket innan man påbörjar en tvåårig yrkesutbildning inom den yrkeskategori som man har valt. Man deltar då i vanlig undervisning på japanska, på samma villkor som de japanska studenterna.

Stipendiets storlek kommer att vara ¥117.000/månad. Förutom den månatliga utbetalningen ingår fri undervisning, resa till Japan med mera.

Riktlinjer och grundläggande kvalifikationer

Börja med att fastställa om du är kvalificerad för att söka till detta program. Läs först sammanfattningen nedan och därefter noga igenom Application Guidelines PDF.

Observera att du inte får söka till detta program om du samtidigt söker till programmet "Undergraduate Students".

Den ansökande ska:

De fullständiga kraven framgår under 4. QUALIFICATIONS AND CONDITIONS i Application Guidelines.

Se gärna vår sida med tips om hur man söker via Japanska Ambassaden i Sverige.

Studieområden

 1. Technology
 2. Personal Care and Nutrition
 3. Education and Welfare
 4. Business
 5. Fashion and Home Economics
 6. Culture and General Education

Vilka ämnen som ingår under respektive område kan du se i bilagan Majors and Related Subjects for Fields of Study PDF. Man får välja upp till två ämnen, men de måste tillhöra samma studieområde.

Ansökan, urvalsprocess och resultat

Ansökan

Sista ansökningsdatum är fredagen den 31 maj 2024.

Ansökningsdokument:

Alla dokument (utom läkarintyget) måste vara denna ambassad tillhanda senast sista ansökningsdatum fredagen den 31 maj 2024. Adressera brevet till Kultur- och informationsavdelningen, märk kuvertet "Ansökan MEXT Specialized Training 2025" och glöm inte att skriva avsändare.

Hur man fyller i och sammanställer ansökan

Översikt

 • Börja med att titta i tabellen på sidan 6 under 9. APPLICATION DOCUMENTS i Application Guidelines PDF. Där står vad du ska skicka in, och i hur många exemplar, men i denna etapp ber vi dig bara att skicka in ett original av varje, med undantag för dokument nummer ⑤ Medical certificate. Det ska skickas in först efter intervjun, och endast om vi speciellt ber dig om det för rekommendationen till Japan. Om du går vidare i ansökningsprocessen kommer vi senare be dig att komplettera ansökan så att den blir fullständig.
 • Använd den blankett som vi länkar till ovan. Blanketten ska skrivas ut, men den kan till stora delar fyllas i elektroniskt innan utskrift. Den kan också fyllas i helt för hand, och det är då viktigt att använda permanent bläckpenna – inte blyerts eller suddbar bläckpenna. Alla dokument måste skickas eller lämnas in till ambassaden i pappersform.
 • Observera att alla dokument ska numreras. Varje dokument som ska ingå i ansökan har ett särskilt nummer i en ring, alltså ①②③④⑤⑥⑦⑧. Detta nummer ska anges med en ring i övre högra hörnet på förstasidan till respektive dokument. Använd blyertspenna endast för denna numrering.
 • Fotot som bifogas ska vara framkallat eller utskrivet på riktigt fotopapper. Utskrift på vanligt papper accepteras ej. Fotot ska vara av passfototyp (35×45 mm), alltså taget framifrån med vit bakgrund. Glöm inte att skriva namn och nationalitet på baksidan.

Application Form

 • Ange både mobiltelefonnummer och eventuellt hemtelefonnummer i fälten för telefonnummer under punkterna 7.(4) och 21. Glöm inte att även ange riktnumret.
 • Under punkt nummer 10, Academic record, ska du räkna ett läsår som ett helt år. Grundskolan är vanligtvis totalt 9 år och gymnasiet 3 år. Primary Education motsvarar årskurs 1 till 6. Lower Secondary Education motsvarar årskurs 7 till 9. Upper Secondary Education motsvarar gymnasiet. Observera att om du har haft studieuppehåll måste detta anges under relevant Remarks-ruta eller på separat blad hänvisad till i remarks.
 • Under punkt nummer 14, Prefered field of study and subjects in Japan, ska du välja ett studieområde och ett eller två ämnen inom detta område från bilagan Majors and Related Subjects for Fields of Study PDF. Observera att detta inte kan ändras efter intervjutillfället. Motiveringarna till ämnesvalen skriver du uförligt under punkt 15.
 • Under punkt nummer 18 ska inte modersmålet (svenska) anges.

Bilagor

 • Alla dokument som bifogas ska vara på engelska eller japanska. Om originalet inte är på något av de språken måste en översättning skickas med.
 • Om dokument nummer ② är ditt slutbetyg från gymnasiet är det en fördel om skolan kan utfärda ett original på engelska. Om det inte går ska du istället skicka en vidimerad (helst av skolan, annars av två neutrala personer) kopia av ditt slutbetyg på svenska, med översättning. Du blir i så fall senare ombedd att uppvisa originalet.
 • Dokument nummer ③, Certificate(s) of graduation of school/university attended, behövs ej om den senaste skolan var en vanlig svensk gymnasieskola, eftersom de ej utfärdar sådana dokument. Om du har examen från en annan utbildning behövs det dock. Om du ej har tagit någon examen behövs istället ett intyg som visar att du är på gång att göra det.
 • Dokument nummer ④, rekommendationsbrevet ska skrivas av rektor eller lärare vid den senast avslutade utbildningen. Rekommendationsbrevet utformas på valfritt sätt (på engelska eller med översättning till engelska), men en mall PDF finns tillgänglig vid behov. Brevet ska lämnas in i ett, av brevskrivaren, förseglat kuvert. Vi rekommenderar att brevskrivaren postar det till oss direkt och märker kuvertet med "MEXT".

Prov och intervju

Efter första gallringen kallas de kvalificerade kandidaterna till prov. Proven ges i japanska, matematik och engelska. Se gärna äldre prov (under det gamla namnet Special Training College students) för exempel på hur de är utformade.

Efter att proven har rättats kallas de mest kvalificerade kandidaterna till en 20 minuter lång intervju.

Provdatumet är preliminärt måndagen den 10 juni. Intervjuerna är planerade att hållas i slutet av juni eller början av juli. Datum, tid och plats skickas ut i kallelser till de sökande cirka en vecka innan respektive tillfälle.

Observera! Proven och intervjun hålls i Stockholm på den i kallelsen angivna tiden och platsen – inte vid annat tillfälle eller på annan plats.

Resultat

Det officiella beskedet om vilka som har blivit antagna kommer från Monbukagakusho tidigast i slutet av januari 2025. För att lämna beskedet kommer vi att försöka ringa eller på annat sätt nå den sökande enligt de kontaktuppgifter som har lämnats i ansökan. Det är därför alltid viktigt att meddela oss om eventuellt ändrade kontaktuppgifter.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något beträffande hur man fyller i blanketterna eller har generella frågor om detta program.