Studieresa till Japan för europeiska ungdomar

Fram till år 2010 inbjöd japanska UD ungdomar från Europa att delta i en årligen återkommande studieresa till Japan. Programmet riktade sig till ambitösa ungdomar med intresse för Japan och internationellt utbyte på högre nivå. Syftet var att inspirera deltagarna och fördjupa deras kunskaper om Japan, inom bland annat områdena kultur, inrikes- och utrikespolitik, ekonomi och samhällsliv, för att därigenom stärka banden mellan Europa och Japan.