Ship for World Youth 2025
– 24 januari till 21 februari 2025

Läs all information nedan noga innan du söker. Sista ansökningsdatum är torsdagen den 15 augusti 2024.

Nippon Maru

Ship for World Youth är ett internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Det började år 1988 under namnet Ship for World Youth (SWY), som en vidareutveckling av Japanese Youth Goodwill Cruise Program, vilket var ett av programmen som inleddes 1967 för att fira hundraårsminnet av Meijirestaurationen.

Under Ship for World Youth 2025 delar 80 japanska ungdomar och 96 ungdomar från 12 andra länder det dagliga livet ombord på ett fartyg i cirka tre veckor. De deltagande ungdomarna studerar och diskuterar ämnen av gemensamt intresse ur ett globalt perspektiv genom föreläsningar, kulturutbyten, sport, seminarier, klubbaktiviteter med mera.

Deltagare från Sverige har bjudits in vid åtta tidigare tillfällen, där det senaste bestod av en online-del i november–december 2022 och ett tvåveckorsprogram i Japan under februari 2023, men inte någon kryssning på grund av Covid-19-pandemin.

Programmets innehåll

Programmet omfattar förberedande aktiviteter på land (24–27 januari) och aktiviteter ombord på ett fartyg (28 januari till 19 februari). I programmet ingår:

Preliminärt schema

24 januariAnkomst till Japan.
25–27 januariFörberedande aktiviteter på land.
28 januariOmbordstigning.
29 januariAvresa från Tokyo eller Yokohama för en kryssning runt Japan.
2–3 februariAktiviteter i Shizuoka.
8–12 februariAktiviteter i Shimane.
19 februariAnkomst till Tokyo eller Yokohama.
20 februariUtvärdering och avslutning.
21 februariHemresa.

Deltagande länder

Utgifter som täcks av Japans regering

Utgifter som deltagarna måste stå för själva

Kvalifikationer för deltagande ungdomar

Hur man söker

Ansökan ska göras på engelska, och följande ska ingå:

Ansökan skickas till:

Japanska Ambassaden
Kultur- och informationsavdelningen
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm

Märk kuvertet "SWY 2025". Ansökan skall vara ambassaden tillhanda senast torsdagen den 15 augusti 2024.

Faxade eller elektroniska ansökningar accepteras ej. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum beaktas inte heller.

Inkomna ansökningar returneras ej. Bifoga aldrig originaldokument som du vill behålla.

Urvalsprocess och resultat

De mest kvalificerade kandidaterna kommer att kontaktas i slutet av augusti inför det slutliga urvalet. Mer detaljer ges då om sista etappen, vilken planeras att bestå av någon form av intervju runt början av september. Kallelsen till denna intervju kan komma med kort varsel, så det är viktigt att kontaktinformationen som anges i ansökan tillåter att vi kan nå dig snabbt.

När den formella delen av antagningen är klar kommer resultatet att delges alla sökande via e-post, oavsett om det är ett positivt eller negativt besked.

Frågor

Frågor om Ship for World Youth 2025 kan ställas till Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning (08-579 353 00, telefontid mån-fre 9.30-12.30). Var snäll och respektera att vi inte besvarar frågor om urvalsprocessen eller enskilda bedömningar av de sökande.

Ship for World Youth Alumni Association Sweden

Den svenska föreningen för tidigare deltagare, vilka är aktiva både nationellt och internationellt. De tidigare svenska deltagarna delar gärna med sig av sina erfarenheter för en fördjupad förståelse för programmet och vad det innebär att delta i det, och de kan nås såväl via föreningens webbplats som dess Facebook-sida.

Intryck från en tidigare deltagare

Resan var bland det bästa jag har fått uppleva hittills i mitt liv och jag är djupt tacksam att Japan har gett mig dessa upplevelser, breddat mina synsätt och gett mig kontakter och vänner över hela världen. Vi har en mailinglista som används varje dag. Där pratar deltagare ända från SWY1, så SWY-andan lever i högsta grad.

Som vid alla dessa fantastiska utbyten handlar det om att hitta människor som har ett stort intresse för Japan, för andra kulturer och för diskussioner. Det handlar också om människor som kan berätta om Sverige och är pålästa om hur vårt samhälle fungerar, gärna ur olika perspektiv med olika bakgrund och liv och sysselsättningar.

Tanken är också att vara aktiv när man kommer hem. Vi har bland annat ett homestay network, och vid flera tillfällen har deltagare besökt Sverige och då bott hos oss. 1998 hade vi en hel grupp med studenter från Japan som fått kontakt med oss via IYEO och Tamae Saito. Vi är också flera som har varit tillbaka i Japan på olika konferenser dit vi har blivit inbjudna för att representera Sverige.

Jenny Magnusson
Deltagare SWY10, 1998

Nippon Maru i Vancouver