MIRAI Program
(Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative)

Det här programmet, initierat av japanska regeringen, har som mål att bjuda in unga ledare som förväntas spela en aktiv internationell roll. Det erbjuder en möjlighet till intellektuellt utbyte med jämnåriga japanska studenter och forskare. Det syftar till att fördjupa deltagarnas förståelse för Japan och dess policyer, för att främja ömsesidig förståelse och lägga en grund för framtida vänskap och samarbete mellan Japan och olika delar av världen. Alla deltagare förväntas att dela och förmedla sina erfarenheter och upplevelser på olika sätt under och efter vistelsen i Japan.

Deltagare år 2018–2019

Mer information

Notera att detta program inte är detsamma som det svensk-japanska samarbetet "MIRAI – Connecting Swedish and Japanese universities through research, education and innovation".