Informationsträff för Monbukagakusho-studenter inför avfärden till Japan

26 augusti 2016

Studenter, tidigare deltagare och ambassadpersonal
Gruppfoto (främre raden: studenterna;
bakre raden: tidigare deltagare samt ambassadpersonal).

Den 26 augusti höll ambassaden en informationsträff för de studenter som i höst påbörjar sina studier i Japan under det av japanska staten (Monbukagakusho) helt finansierade programmet Japanese Studies Students. Deltagarna lyssnade uppmärksamt till den presentation som gavs av Gunnar Linder, lektor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vid Stockholms universitet och tidigare Monbukagakusho-student. Efter presentationen fick de också möjlighet att prata med tidigare deltagare och ta del av deras värdefulla erfarenheter från studierna och livet i Japan.

グンナル・リンデル・ストックホルム大学アジア・中東・トルコ学部日本学科准教授(元国費留学生)による講演
Föredrag av Gunnar Linder (lektor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vid Stockholms universitet och tidigare Monbukagakusho-student).