Före detta ambassadör Morimotos mottagande av Sveriges orden från H. M. Konungen

6 november 2015

I samband med att före detta ambassadör Morimoto – innan han avslutade sin tjänst som ambassadör och lämnade Sverige – hade högtidlig audiens hos Konungen fick han, som en del av den diplomatiska ömsesidigheten, Kungliga Nordstjärneeorden, Kommendör med stora korset. Detta mottagande blev officiellt godkänt av Japans regering den 6 november.