Avskedsaudiens för ambassadör Morimoto

6 oktober 2015

Foto: Kungahuset.se
Foto: Kungahuset.se

Den 6 oktober hölls ambassadör Morimotos avskedsaudiens hos H. M. Konungen Carl XVI Gustaf. Under ambassadörens tid i Sverige har det förts ett aktivt utbyte mellan Sverige och Japan, och ambassadör Morimoto framförde sina förhoppningar om att de två länderna, med siktet inställt på år 2018 och 150-årsjubiléet för upprättandet av diplomatiska relationer mellan Japan och Sverige, ska fortsätta fördjupa sina relationer inom många skilda områden.