16 maj 2015

Ambassadörsparet deltog vid återinvigningen av tehuset Zui-Ki-Tei vid Etnografiska museet

Den 16 maj, för att fira återinvigningen av Etnografiska museets tehus Zui-Ki-Tei efter en omfattande renovering, öppnades specialutställningen "Japan äger rum", och en teceremoni hölls i det nyrenoverade tehuset. I invigningsceremonin deltog ambassadörsparet Morimoto samt minister Ishizuka.

Renoveringen av Zui-Ki-Tei var ett initiativ taget av Etnografiska museet och föreningarna för återställandet av Zui-Ki-Tei som bildades i Japan respektive i Sverige. Renoveringen utfördes med hjälp av bidrag från The Japan World Exposition Commemorative Fund i Japan och utfördes av japanska specialister på Sukiya-stilen.

Utställningen "Japan äger rum" är arrangerad för att sammanfalla med 25-årsjubileet för tehusets uppförande. De hantverksredskap som användes vid byggandet av tehuset ingår i utställningen tillsammans med japanska dockor, foton från Japan för hundra år sedan, samt en utställning om japansk "compact living" gjord av studenter vid KTH. Utställningen är planerad att visas under ett år.

Ambassadör Morimoto håller ett öppningstal
Ambassadör Morimoto håller ett öppningstal.
Vänthuset vid Zui-Ki-Tei
Vänthuset vid Zui-Ki-Tei.
Hantverkarna med ansvaret för renoveringen av tehuset med personer som har varit engagerade i projektet
Hantverkarna med ansvaret för renoveringen av tehuset tillsammans med personer som har varit engagerade i projektet. Från höger: De tre hantverkarna (Yasushi Nakaoji, Keigo Iduno och Hiroto Shoman), minister Ishizuka, Yu Komaki från Föreningen för återställandet av Zui-ki-tei i Sverige, samt Hiroko Kubota från Föreningen för återställandet av Zui-ki-tei i Japan.