The Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund: Fiscal Year 2021

Ansökningsperiod mellan 1 och 31 oktober 2020. Ansökan är öppen för icke vinstdrivande organisationer.

Till minne av – och med del av överskottet från – världsutställningen i Osaka 1970 ges stöd till samarbetsprojekt mellan Japan och andra länder. Ansökan ska gälla projekt som utförs från 1 april 2021 till antingen 31 mars 2022 (ettårsprojekt) eller 31 mars 2024 (flerårsprojekt).

Grundläggande villkor

Ansökan kan göras av organisationer som genomför projekt i allmänhetens intresse utan vinstsyfte (exempelvis myndigheter, stiftelser och föreningar). Observera att privatpersoner och vinstdrivande organisationer inte kan söka.

Stöd kan sökas för sådana projekt som anses passande för att hedra minnet av 1970 års världsutställning, genom att vara av allmänt intresse och bidra till ökad internationell förståelse. Detta omfattar:

Dessutom finns flera andra villkor som måste vara uppfyllda. De fullständiga villkoren finns listade i ansökningsinstruktionerna. Det är viktigt att den sökande organisationen kontrollerar att projektet uppfyller alla kriterier som tas upp i de detaljerade instruktionerna.

Hur man söker

Frågor

För frågor om programmet, kontakta Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Department.