The Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund

Stöd från Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund för räkenskapsåret 2025

Till minne av – och med del av överskottet från – världsutställningen i Osaka 1970 ges stöd till samarbetsprojekt mellan Japan och andra länder. Ansökningsperioden infaller normalt under september varje år och ska gälla projekt som påbörjas under efterföljande japanska räkenskapsår, alltså från 1 april det året, och sedan avslutas senast 31 mars antingen året därefter eller senare beroende på om det är ett ettårs- eller ett flerårsprojekt.

Ansökningsperioden för räkenskapsåret 2025 infaller mellan 1 och 30 september 2024.
Ansökan är öppen för icke vinstdrivande organisationer.

Grundläggande villkor

Ansökan kan göras av organisationer som genomför projekt i allmänhetens intresse utan vinstsyfte (exempelvis myndigheter, stiftelser och föreningar). Observera att privatpersoner och vinstdrivande organisationer inte kan söka.

Stöd kan sökas för sådana projekt som anses passande för att hedra minnet av 1970 års världsutställning, genom att vara av allmänt intresse och bidra till ökad internationell förståelse. Detta omfattar:

Dessutom finns flera andra villkor som måste vara uppfyllda, såsom att projektet ska ha en anknytning till Japan. Det är viktigt att den sökande organisationen kontrollerar att projektet uppfyller alla kriterier som tas upp i de detaljerade ansökningsinstruktionerna.

Hur man söker

Frågor

För frågor om programmet, kontakta Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Department.