Visuminformation för svenska medborgare

Svenska medborgare som önskar resa till Japan som längst 90 dagar behöver inte ansöka om inresevisum i förväg om syftet med resan är följande icke-avlönade aktiviteter:

turism, rekreation, utövande av amatörsport, besöka släktingar, deltaga i icke-betalda föredrag, konferenser eller möten, studier, affärsmöten, eller andra liknande aktiviteter. Journalister som reser till Japan för vistelse kortare än 90 dagar behöver inte heller ansöka om inrese-visum i förväg.

Uppfylls ovanstående beviljas man vid immigrationskontrollen inresa till Japan och får ett s.k. Landing Permission för en vistelse på 90 dagar i sitt pass. Vid inresa ska resenären vid förfrågan, kunna uppvisa att han/hon har en bokad och datumbestämd biljett för retur- eller vidareresa, dokument som stödjer resans syfte (såsom konferensdetaljer, kontaktinformation till inbjudande värd, hotellbokning etc). Det är även möjligt att resenären ombeds uppvisa att han/hon har tillräckliga ekonomiska tillgångar för att täcka sin vistelse i landet.

Det är nödvändigt att ansöka om visum ifall man har tänkt deltaga i någon form av inkomstbringande aktivitet, eller om den tänkta vistelsetiden i Japan överskrider de enligt visumfrihetsavtalet givna 90 dagarna.

Vi rekommenderar även att man anmäler sig till svenska UD:s svensklista på webben eller via mobilappen Resklar.

Visa Information for Swedish Passport Holders

A visa is not required for Swedish passport holders who wish to enter Japan for a period of 90 days or less for the following non-paid purposes:

sightseeing, recreation, amateur sports, visiting relatives, inspection tour, participation in unpaid lectures or meetings, study, attending a conference, business contact or other similar activities. Journalists travelling to Japan for a stay of less than 90 days do not require visas.

On arrival at immigration in Japan, such a passport would be stamped for a stay of 90 days. On entry to Japan a traveller should possess a fixed-date, confirmed return or onward journey ticket, and any supporting documents which can serve as evidence of the purpose of the trip (such as conference details, details of the host organisation, hotel booking etc.). Furthermore, a traveller may be asked to show evidence of sufficient funds for the proposed period of stay in the country.

It is necessary to obtain a visa in cases in which the Swedish national is to engage in paid activities in Japan, and in cases in which the period of stay of the Swedish national exceeds the period of stay stipulated in each arrangement.

We also recommend you to register at Svensklistan of Sweden's Ministry for Foreign Affairs, on the web or through the mobile app Resklar.