Information om den sjunde omgången av Japanese Speech Contest for Students in Sweden

Uppdaterad 16 september 2021

Med anledning av den rådande pandemin har vi angivit att 2021 års Speech Contest skulle senareläggas till nu i höst, men med hänsyn tagen till den aktuella situationen har beslut fattats om att hålla tävlingen i början av 2022 istället. Vi återkommer längre fram med datum och andra detaljer, när de har fastställts.