Information om den sjunde omgången av Japanese Speech Contest for Students in Sweden

Med anledning av den rådande pandemin angav vi i slutet av 2020 att 2021 års Speech Contest skulle senareläggas till våren, men med hänsyn tagen till den aktuella situationen fattades beslut om att hålla tävlingen under hösten 2021 istället. Vi återkommer längre fram med datum och andra detaljer, när de har fastställts.