Ändring av regler för införsel av husdjur som hund eller katt till Japan från Sverige, Irland och Storbritannien

Japanska regeringen har meddelat följande:

Reglerna angående införsel av husdjur till Japan från Sverige, Irland och Storbritannien är ändrade från och med den 1 januari 2012.

Det har hittills varit tillåtet att föra in husdjur som inte är vaccinerade mot rabies. Efter regeländringen krävs vaccination eller antikroppstest. (För att uppfylla kravet för införsel efter regeländringen måste husdjuret ha vaccinerats minst 7 månader innan införsel till Japan.)