Japans utrikesminister KAMIKAWA Yoko besökte Sverige (9–10 januari 2024)

1. Den 9 och 10 januari besökte Japans utrikesminister KAMIKAWA Yoko Sverige för ett möte mellan de svenska och japanska utrikesministrarna.

Möte mellan Japans och Sveriges utrikesministrar (10 januari)

Den 10 januari höll utrikesminister KAMIKAWA Yoko ett möte med Tobias Billström, utrikesminister i Konungariket Sverige, det första mötet i sitt slag mellan de två utrikesministrarna. Mötet ägde rum i form av en arbetslunch.

  1. Inledningsvis sade utrikesminister KAMIKAWA att hon var glad över att kunna besöka Stockholm för att träffa och samtala med utrikesminister Billström efter deras telefonsamtal förra månaden, och tackade honom för hans ord av medkänsla beträffande jordbävningen på Noto-halvön. Vidare välkomnade hon de framsteg som gjorts i samarbetet mellan Japan och Sverige på många områden, inklusive säkerhet, grundat på bilaterala vänskapliga relationer, och hon sade att hon önskar stärka samarbetet med de nordiska länderna som delar värderingar och är drivande inom viktiga diplomatiska områden som jämställdhet och Arktis, inklusive WPS (kvinnor, fred och säkerhet). Utrikesminister Billström välkomnade minister KAMIKAWAS besök i Sverige och sade att Japan och Sverige har starka förbindelser på en rad olika områden, bland annat politik, ekonomi och kultur; han skulle vilja stärka de goda bilaterala förbindelserna ytterligare på olika områden. Minister Billström sade att fördjupade bilaterala relationer med Japan är en prioritet för den svenska regeringen och att efter det svensk-japanska toppmötet 2023 finns det mycket att bygga vidare på, inklusive samarbeten exempelvis i fråga om säkerhet, försvar och ekonomi.
  2. Minister KAMIKAWA noterade att samarbeten med likasinnade länder är viktigare än någonsin när den fria och öppna internationella ordningen som bygger på rättsstatsprincipen utmanas och sade att hon stödjer Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i NATO. Minister Billström svarade att Sverige vill bidra till att stärka den europeiska säkerheten genom NATO-medlemskapet och välkomnar Japans stärkta relationer med NATO och vill bidra till att stärka relationerna mellan NATO, Japan och IP4 (Japan, Australien, Korea och Nya Zeeland). Utrikesministrarna enades också om att de två länderna, båda med hög teknologisk kapacitet, ska fördjupa det ekonomiska och vetenskapliga samarbetet inom områden såsom GX, vätgas, life science och rymdfrågor och vidareutveckla det vetenskapliga och teknologiska samarbetet. Minister KAMIKAWA välkomnade också Sveriges deltagande i Osaka-Kansai Expo och uttryckte sin förhoppning om att detta kan skapa ytterligare affärsmöjligheter för företag från båda länder.
  3. Minister KAMIKAWA förklarade att de fem nordiska länderna, med vilka Japan delar värderingar och principer, är en starkt sammanlänkad region och att Japan skulle vilja fördjupa samarbetet inte bara bilateralt, utan också inom ramen för ett Japan-Norden samarbete. Vidare, inom det "Nordiska Diplomatiska Initiativet" vill de lägga fokus på fyra områden av gemensamt intresse för Japan och de fem nordiska länderna: (1) Arktis och haven, (2) jämställdhet inklusive WPS, (3) stärkta ekonomiska relationer inom bland annat grön teknik, digitalisering, vetenskap och teknologi, (4) säkerhets- och försvarssamarbete. Minister Billström uttryckte sin uppskattning för avsikten att stärka det nordisk-japanska samarbetet, såsom det kommer till uttryck i det "Nordiska Diplomatiska Initiativet" och konstaterade att de områden som omfattas av initiativet är av ömsesidigt intresse.
  4. De utbytte också åsikter om situationen i Mellanöstern, Rysslands aggression i Ukraina och situationen i Östasien och bekräftade att de kommer att ha ett nära samarbete i fråga om Nordkorea, bland annat när det gäller kärnvapen- och missilfrågorna och frågan om bortföranden. De utbytte också åsikter om att stärka FN:s funktion, inklusive reform av säkerhetsrådet, och om samarbete i globala frågor såsom kärnvapennedrustning och icke-spridning samt mänskliga rättigheter.

2. Minister Kamikawa utbytte också åsikter med representanter för svenska myndigheter, akademiker med flera.

Generaldirektör för Folke Bernadotteakademin (FBA) med flera (10 januari)

Minister KAMIKAWA utbytte åsikter med Per Olsson Fridh, generaldirektör för Folke Bernadotteakademin (FBA) med flera om fredsbyggande, exempelvis inom området kvinnor, fred och säkerhet (WPS).

Kronlid, Sveriges ambassadör för Women Political Leaders (WPL) (10 januari)

Minister KAMIKAWA diskuterade kvinnors politiska deltagande, WPS och andra frågor med Julia Kronlid, Sveriges ambassadör för WPL och riksdagens andre vice talman.

Direktör Gårdfeldt, Svensk Polarforskning, med flera (10 januari)

Minister KAMIKAWA utbytte åsikter om samarbetet i Arktis med bland andra professor Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretariatet.