Japansk utmärkelse till Carl-Henrik Heldin

3 november 2023

Den 3 november kungjorde den japanska regeringen utländska mottagare av japanska utmärkelser för hösten 2023. I Sveriges fall förlänas "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" till Carl-Henrik Heldin, tidigare ordförande för Nobelstiftelsen och professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. Han tilldelas utmärkelsen för sina stora insatser för att främja akademiska utbyten och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Japanska ambassaden vill också framföra sina varmaste gratulationer till denna utmärkelse.

Carl-Henrik Heldin

Carl-Henrik Heldin
Professor vid Uppsala universitet
och tidigare ordförande för Nobelstiftelsen