Japans utrikesminister HAYASHI Yoshimasa besökte Stockholm, Sverige

13–14 maj 2023

Den 13 och 14 maj besökte Japans utrikesminister HAYASHI Yoshimasa Sverige och deltog i nedanstående möten.

1. Utrikesminister HAYASHI deltar i EU Indo-Pacific Ministerial Forum

Den 13 maj deltog Japans utrikesminister HAYASHI Yoshimasa i EU Indo-Pacific Ministerial Forum i Stockholm, Sverige. Följande är en sammanfattning av mötet.

  1. Minister Hayashi deltog personligen i årets möte efter att ha deltagit virtuellt i mötet förra året. Ministrar från EU:s medlemsstater samt inbjudna länder och organisationer utanför EU (Indien, Indonesien, Sri Lanka, Singapore) deltog i mötet.
  2. Minister Hayashi höll ett huvudanförande vid öppningssammanträdet, och under det efterföljande rundabordssamtalet om säkerhet betonade han att likasinnade länder bör förbli enade över regionala gränser för att upprätthålla den fria och öppna internationella ordningen baserad på rättsstatsprincipen. Företrädarna för de deltagande länderna nämnde att Europas och den indopacifiska regionens säkerhet är oskiljbara, och de hänvisade också till betydelsen av indopacifiska regionen ur olika perspektiv, till exempel. ekonomi och säkerhet. De var också eniga om att det är viktigt att stärka säkerhetssamarbetet mellan likasinnade länder.

2. Möte mellan Japans och Sveriges utrikesministrar (frukostmöte)

Den 14 maj, med början 08:05 (lokal tid; den 14 maj 15:05 japansk tid), höll Japans utrikesminister HAYASHI Yoshimasa, som var på besök i Stockholm i Konungariket Sverige för att delta i EU-Sweden Indo-Pacific Ministerial Forum, ett frukostmöte under cirka 60 minuter med Sveriges utrikesminister Tobias Billström. Följande är en sammanfattning om mötet.

  1. Inledningsvis uttryckte minister HAYASHI sin tacksamhet för inbjudan till EU Indo-Pacific Ministerial Forum och sade att han välkomnade framstegen i samarbetet på många områden, inklusive säkerhet, på basis av den bilaterala vänskapen. Minister Billström svarade att han välkomnade minister HAYASHIs besök i Sverige och uttryckte sin önskan att ytterligare stärka de bilaterala förbindelserna på olika områden genom detta möte.
  2. Minister HAYASHI påpekade att den internationella säkerhetsmiljön har blivit allvarligare, och han konstaterade att samarbetet med likasinnade länder har blivit viktigare än någonsin, och uttryckte Japans stöd för Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i Nato ur ett sådant perspektiv. Minister Billström svarade att han hoppades att Nato-medlemskapet kommer att förverkligas och bidra till att stärka säkerheten i Europa, och han välkomnade att Japan har stärkt samarbetet med Nato. De båda ministrarna delade uppfattningen att Europas och indopacifiska regionens säkerhet är oskiljbara och enades om att arbeta för att stärka säkerhetssamarbetet, inklusive aspekten ekonomisk säkerhet. Vidare förklarade minister HAYASHI Japans koncept för G7-toppmötet i Hiroshima, och minister Billström välkomnade initiativen från Japan, som innehar ordförandeskapet i G7.
  3. De båda ministrarna bekräftade att likasinnade länder kommer att fortsätta att stå enade i sitt svar på Rysslands aggression mot Ukraina. Dessutom utbytte de två ministrarna åsikter om regionala frågor, till exempel Kina, och om hur Nordkorea ska bemötas beträffande kärnvapen- och missilrelaterade frågor samt kidnappningsfrågan.