Sveriges och Japans utrikesministrar träffades i Bryssel

5 april 2023

Foreign Ministers

Japans utrikesminister Mr. HAYASHI Yoshima deltog, som NATO-partner, i NATO:s utrikesministermöte i Bryssel; också Sverige och AP4-länderna (Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea) deltog i mötet. Han träffade Sveriges utrikesminister Tobias Billström och uttryckte starkt stöd för Europas engagemang i Indopacifiska regionen; de var överens om att intensifiera de bilaterala relationerna också som ordförandeländer för G7 respektive EU. Japan stödjer Sveriges historiska beslut om att söka NATO-medlemskap.