Telefonsamtal mellan Sveriges och Japans utrikesministrar

20 december 2022

Foreign Ministers

Den 20 december 2022, från 9:03 svensk tid (17:03 japansk tid), samtalade Sveriges utrikesminister Tobias Billström med Japans utrikesminister Hayashi Yoshimasa på telefon i ungefär 20 minuter. Samtalet fortlöpte som följer.

  1. Minister Hayashi gratulerade minister Billström till utnämningen som utrikesminister. Han noterade att Sverige kommer att ha ordförandeskapet i EU under första halvåret, och att Japan kommer att ha ordförandeskapet i G7 och bli en icke permanent medlem i FN:s säkerhetsråd nästa år, och uttryckte sin strävan att fortsätta samarbetet mellan Sverige och Japan samt mellan Japan och EU för att ta itu med det internationella samfundets gemensamma utmaningar och förverkliga ett "Free and Open Indo-Pacific". Som svar på detta sade utrikesminister Billström att han ytterligare skulle vilja stärka det bilaterala samarbetet med Japan på en rad områden.
  2. Ministrarna bekräftade att det har blivit ännu viktigare för likasinnade länder att stärka samarbetet i säkerhetsfrågor i det rådande internationella läget och välkomnade undertecknandet och ikraftträdandet av avtalet "Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Japan concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology" den 19 december.
  3. Ministrarna diskuterade också regionala förhållanden, inklusive Rysslands aggression mot Ukraina, Öst- och Sydkinesiska haven och Nordkorea, och de bekräftade att de kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att ytterligare stärka samarbetet på den internationella arenan.