Gratulationsmeddelande från utrikesminister Hayashi till Sveriges utrikesminister Billström

Den 26 oktober skickade Japans utrikesminister HAYASHI Yoshimasa ett gratulationsmeddelande till Sveriges utrikesminister Tobias Billström då han tillträdde posten som Sveriges utrikesminister.

1. I meddelandet konstaterade utrikesminister Hayashi att Japan och Sverige tar över ordförandeskapet för G7 respektive EU nästa år, och han uttryckte sitt önskemål om att arbeta tillsammans för att möta gemensamma utmaningar i världssamfundet.

2. Därutöver framhöll utrikesminister Hayashi att Japan och Sverige har en lång historia av vänskap och nära samarbete inom många olika områden, och han uttryckte sin avsikt att ytterligare förstärka bilateralt samarbete för att realisera "Free and Open Indo-Pacific".