Gratulationsmeddelande från premiärminister Kishida till Sveriges statsminister Kristersson

Den 19 oktober skickade Japans premiärminister KISHIDA Fumio ett gratulationsmeddelande till Sveriges statsminister Ulf Kristersson, samma dag då han tillträdde posten som Sveriges statsminister.

1. I meddelandet framhöll premiärminister Kishida de historiska vänskapsförhållandena och det nära samarbetet inom många olika områden mellan Japan och Sverige, och han uttryckte sitt önskemål om ytterligare bilateralt samarbete för att realisera "Free and Open Indo-Pacific".

2. Därutöver konstaterade premiärminister Kishida att Japan och Sverige tar över ordförandeskapet för G7 respektive EU, och han utryckte sitt önskemål om att arbeta tillsammans för att möta gemensamma utmaningar i världssamfundet.