Japansk utmärkelse till Jacob Wallenberg

3 november 2018

Den japanska regeringen har för hösten 2018 beslutat att tilldela utmärkelser till 135 personer (enligt en kungörelse från den 3 november). När det gäller Sverige förlänas en utmärkelse till Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB samt ordförande för 150-årsjubiléets rådgivande kommitté.