Japans utrikesministers utmärkelse år 2018 till två privatpersoner och två organisationer med koppling till Sverige

17 juli 2018

Norio Okazawa

Kazuhiko Kawasaki

Uddevalla kommunvapen

Alf Gillberg, Uddevalla kommunfullmäktiges ordförande
(Foto: PeO Nilsson)

Logon för 50-årsjubileet av vänortsrelationer mellan Uddevalla och Okazaki

Sollefteå kommunvapen

Mikael Sjölund, Sollefteå kommunfullmäktiges ordförande

Den 17 juli offentliggjorde japanska utrikesdepartementet 2018 års mottagare av utrikesministerns utmärkelse. Sverige-relaterade mottagare blev (1) Norio Okazawa, professor emeritus vid Waseda University, (2) Kazuhiko Kawasaki, professor emeritus vid Tokai University, (3) Uddevalla kommun (vänort med Okazaki i Aichi prefektur), och (4) Sollefteå kommun (vänort med Esashi i Hokkaido prefektur). Anledningen till att de tilldelas utmärkelserna är deras respektive insatser för främjandet av ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

Utrikesministerns utmärkelse är ett pris som utdelas av Japan till personer som gjort stora insatser för att främja vänskapliga relationer mellan Japan och andra länder, och det utdelas framför allt till personer och organisationer som på ett utmärkt vis bidragit till detta. I år kommer 205 personer och 49 organisationer att få mottaga utmärkelsen.