Japansk utmärkelse till Professor Imre Pázsit

3 november 2016


Foto: Jan-Olof Yxell

I enlighet med det tillkännagivande som gjordes den 3 november 2016 har den japanska regeringen för hösten 2016 beslutat att tilldela utmärkelser till 96 personer. Från Sverige har professor Imre Pázsit, före detta professor på avdelningen för nukleär teknik vid Chalmers tekniska högskola, utsetts att emotta "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon".