THE 2019 JAPAN EXCHANGE AND TEACHING (JET) PROGRAMME
– Assistant Language Teacher (ALT)

Informationen på denna sida gäller ansökan och urval år 2019. Urvalsprocessen pågår.

Vi får ofta frågor angående The Japan Exchange and Teaching Programme, vanligen kallat JET-programmet. Svenskar erbjuds normalt inte möjligheten att delta, eftersom rekryteringen baseras på efterfrågan av lokala myndigheter, vilka främst efterfrågar deltagare med engelska som modersmål. Det kan dock hända ibland, senast förra året, då en deltagare från Sverige anställdes som Assistant Language Teacher, ALT. I år har den möjligheten kommit igen.

Grundläggande översikt om tjänsten som erbjuds

Kvalifikationer för den deltagare som söks från Sverige

I Application Guidelines PDF listas de generella kvalifikationerna som gäller för en Assistant Language Teacher. Dessa gäller tillsammans med nedanstående specifika krav och önskemål från den lokala myndighet som ska anställa deltagaren från Sverige:

Anmälan, urvalsprocess och resultat

Börja med att noga läsa igenom Application Guidelines PDF för att fastställa om du uppfyller kraven och accepterar villkoren för att delta i programmet.

Intresseanmälan

Följande ska ingå:

Ansökan skickas till:

Japanska Ambassaden
Kultur- och informationsavdelningen
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm

Märk kuvertet "JET Program 2019: Intresseanmälan". Ansökan skall vara ambassaden tillhanda senast fredagen den 22 februari 2019.

Faxade eller elektroniska ansökningar accepteras ej. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum beaktas inte heller.

Intervju

De mest kvalificerade kandidaterna kallas till en intervju, vilken preliminärt kommer att äga rum på ambassaden under vecka 11 (i mitten av mars 2019).

Resultat

Den kandidat som blir utvald som deltagare kommer att behöva färdigställa ytterligare pappersarbete innan anställningen blir godkänd av arbetsgivaren i Japan.

Frågor och ytterligare information

Tveka inte att ringa kultur- och informationsavdelningen på 08-579 353 00 under vardagar mellan 9:30 och 12:00 om du undrar över något.