Studier och stipendier:

Japan-Europe High School Student Exchange Program

Fram till år 2010 inbjöd Japans regering ungdomar från Europa att delta i detta program, som ett led i arbetet med att främja ungdomsutbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Europa. Eleverna bodde hos japanska familjer och deltog i olika aktiviteter, varav den främsta var att gå i en japansk gymnasieskola och ta del av den normala undervisningen, vilken gavs på japanska.