Mottagning för att fira Hans Majestät Kejsarens födelsedag

22 februari 2024

Den 22 februari hölls en mottagning för att fira Hans Majestät Kejsarens födelsedag på ambassadörens residens.

På mottagningen närvarade många gäster, inklusive civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, svenska högre regeringstjänstemän och parlamentariker, samt representanter från olika områden såsom näringsliv, kultur och akademia.

Efter ett inledande framförande av de svenska och japanska nationalsångerna höll ambassadör Noke ett anförande. Först gratulerade han Hans Majestät Kejsaren av Japan på hans 64:e födelsedag, och talade på svenska om de vänskapliga förbindelserna med den svenska kungafamiljen.

Sedan tackade ambassadören den svenska regeringen och det svenska folket för deras många sympatiyttringar efter jordbävningen på Notohalvön och poängterade att det är viktigt att lära av varandra om krishantering, såväl som katastrofhantering.

Han noterade att Japan förra året innehade ordförandeskapet i G7 och även var icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd, och poängterade med anledning av tvåårsdagen av Rysslands aggression mot Ukraina att denna aggression var en hänsynslös handling som skakade grundvalarna för den internationella ordningen och att ensidiga förändringar av status quo genom våld var absolut oacceptabla, att Japan kommer att fortsätta med sin starka politik gentemot Ryssland såväl som sitt stöd till Ukraina, att Japan fortsättningsvis kommer att stå på Ukrainas sida, vilket framgick av konferensen den 19 februari i Tokyo mellan Japan och Ukraina om främjande av ekonomisk återuppbyggnad, och att Japan ytterligare kommer att främja en fri och öppen internationell ordning som bygger på rättsstatsprincipen och mänsklig värdighet.

Ambassadören berörde också de nära utbyten som skett mellan ledare och ministrar i Japan och Sverige sedan förra året, inklusive toppmötet mellan Japan och Sverige vid NATO-toppmötet i juli förra året, och konstaterade att Japan stöder Sveriges historiska beslut att gå med i NATO.

Han hänvisade till utrikesminister Kamikawas besök i Sverige i januari i år där Japans diplomatiska initiativ gentemot de nordiska länderna, med fokus på Arktis, jämställdhet, vetenskap och teknik samt försvar tillkännagavs och att samarbetet med de nordiska länderna är ett meningsfullt komplement till de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Japan, särskilt med tanke på Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, nordiskt samarbete (N5) och nordisk-baltiskt samarbete (NB8) om utrikes- och säkerhetspolitik detta år.

Ambassadören noterade även att Sverige och Japan har gjort anmärkningsvärda framsteg i det akademiska utbytet, inklusive utbyten mellan universitet, och i affärsrelationer som inkluderar bland annat grön teknik, och i samband med öppnandet av Japan National Tourism Organisation (JNTO) Stockholmskontor framförde han sina förhoppningar om ökad rörlighet mellan människor från våra två länder, och slutligen sina förväntningar gällande svenskt deltagande i den nordiska paviljongen vid Osaka/Kansai Expo i april 2025.

Detta följdes av gratulationer från civilförsvarsminister Bohlin, som välkomnade den pågående fördjupningen av de japansk-svenska förbindelserna på olika områden och hyllade Japans stöd till Ukraina.

Ett uppskattat inslag vid mottagningen var utställningarna om japanska företag verksamma i Sverige, världsutställningen i Osaka 2025 och Japans nationella turistorganisation. Dessutom var mottagningen ett bra tillfälle att låta gästerna bekanta sig med Japans attraktioner, såsom japanskt vin, ris och sake odlade och framställda i katastrofdrabbade områden (bland andra Fukushima, Miyagi och Ishikawa).