Minister OKADA Naoki besökte Sverige

3 maj 2023

Den 3 maj besökte OKADA Naoki, Minister för världsutställningen 2025, Sverige.

1. Utrikesdepartementet
Minister OKADA besökte utrikesdepartementet och samtalade där om EXPO 2025 OSAKA, Kansai, Japan, med Håkan Jevrell, statssekreterare till bistånds- och utrikeshandelsministern. Minister Okada välkomnade att Sverige, den 28 april, offentliggjort sin medverkan i EXPO i form av den nordiska paviljongen, och uttryckte sin förväntan att det ska bli en innovativ paviljong som drar fördel av svenska kännetecken såsom design och technologi.

2. Business Sweden
Minister OKADA besökte Business Sweden, som drivs av svenska staten och svenska industrier, och diskuterade där EXPO 2025 OSAKA, Kansai, Japan, med Jan Larsson, VD, Cherif Sayed, operativ chef, och Johan Snellman, finanschef. Minister OKADA lyssnade på deras förklaringar till de höga förväntningarna från den svenska industrin på Osaka-Kansai expon, de nordiska ländernas roller i konstruktionen av den nordiska paviljongen och utsikterna för synergier genom samarbete mellan de nordiska länderna.