Mottagning för att fira födelsedagen för Hans Majestät Kejsaren av Japan

23 februari 2023

Den 23 februari hölls en mottagning för att fira Hans Majestät Kejsarens födelsedag på ambassadörens residens.

På mottagningen närvarade många gäster, inklusive utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson, svenska högre regeringstjänstemän och parlamentariker, samt representanter från olika områden såsom näringsliv, kultur och akademia.

Inledningsvis höll Ambassadör Noke ett tal följt av Sveriges och Japans nationalsånger. I talet gratulerade han Hans Majestät Kejsaren av Japan på hans 63:e födelsedag, och Hans Majestät Konungen av Sverige med anledning av hans 50-årsjubileum på tronen, samt till Sverige för att uppmärksamma 500-årsjubileet av Gustav Vasas val till kung, allt under detta år. Ambassadören uttryckte därefter sina kondoleanser och sitt stöd beträffande jordbävningen i Turkiet och Syrien, och berörde ansträngningar som svar på kriget i Ukraina och att ta itu med andra nyckelfrågor som det internationella samfundet står inför. Han redogjorde också för behovet av att fortsätta det politiska samarbetet mellan Sverige och Japan, inklusive "a Free and Open Indo-Pacific (FOIP)", i år när Sverige har EU-ordförandeskapet (första halvåret) och Japan G7-ordförandeskapet och är icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. Han berättade vidare att de ekonomiska och akademiska relationerna mellan de två länderna har fördjupats på ett konkret sätt de senaste åren, och att han hoppas på vidare samarbeten inom områden som miljö och klimat, digitalisering samt "life science".

Därefter framförde utrikesminister Billström följd av försvarsminister Jonson sina gratulationer. De uttryckte vidare sina förhoppningar om att ytterligare fördjupa Japan–Sverige-relationerna, samt sin höga uppskattning för Japans hjälp kopplad till Ukraina och ansträngningar för att främja FOIP.

Ett uppskattat inslag vid mottagningen var de japanska företag verksamma i Sverige som ställde ut sina produkter och tjänster. Utöver detta presenterade ambassaden Osaka Expo 2025 och turistinformation om Japan. Mottagningen var också en bra möjlighet för gästerna att njuta av japansk sake, japanskt vin och japansk mat, som en del av Japan-upplevelsen.