Minister OGURA Masanobu besökte Sverige

Den 10 januari besökte OGURA Masanobu, minister för särskilda uppdrag till regeringskansliet (barnpolitik, åtgärder mot de sjunkande födelsetalen, ett inkluderande samhälle, jämställdhet, aktivt deltagande av kvinnor, åtgärder mot ensamhet och isolering, etc) Sverige.

1 Socialdepartementet
Minister OGURA besökte hälso- och socialdepartementet och utbytte åsikter om barn- och familjepolitiken, med det sjunkande födelsetalet i åtanke, med Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, och Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare för hälsa och sociala frågor. En lång rad frågor diskuterades, inklusive insatser för att uppmuntra män att ta ut barnomsorgsledighet, ekonomiska stödåtgärder för barnfamiljer och attityder till de sjunkande födelsetalen.

2 Familjecentral
Minister OGURA besökte Vårby familjecentral. Centret erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster, från graviditet till förskola, inklusive konsultation och stöd kring hälsa och barnuppfostran, samt en öppen förskola för att uppmuntra samspel mellan föräldrar. Här samarbetar Region Stockholm som ansvarar för vården och Huddinge Kommun som ansvarar för barnomsorg och utbildning och vi fick höra specifika förklaringar från varje ansvarig arbetare. Dessutom hölls intervjuer med barnmorskor, sjuksköterskor och lärare, och det var ett livligt åsiktsutbyte om begreppet integration mellan barnomsorg och utbildning, och arbetsvillkoren för arbetarna.