Möte med Försvarsminister Pål Jonson

28 november 2022

Den 28 november besökte ambassadör Noke Försvarsdepartementet för ett möte med försvarsminister Pål Jonson, som tillträdde i oktober.

Under mötet hade de ett givande utbyte av synpunkter i ämnen så som vilka säkerhetsutmaningar Europa och Indopacifiska regionen nu möter.

Det är viktigt att fortsätta utveckla försvarssamarbetet mellan Japan och Sverige, två nära partner som delar grundläggande värderingar. Det kommer att erbjudas goda möjligheter för detta under 2023, när Sverige tar över ordförandeskapet i EU och Japan både kommer att leda G7 och ta plats i FN:s säkerhetsråd. Vårt försvarssamarbete kommer också att bidra till "Free and Open Indo-Pacific (FOIP)".