100:e Stockholm Seminar on Japan

25 november 2022

Den 25 november talade ambassadör Noke vid det hundrade Stockholm Seminar on Japan och diskuterade framtiden för samtida Japanstudier. Seminarieserien har sedan 2009 arrangerats gemensamt av European Institute of Japanese Studies (EIJS) vid Handelshögskolan i Stockholm, Utrikespolitiska institutet (UI), Stockholms universitet samt Försvarshögskolan. Seminarierna har täckt ett brett spektrum av ämnen, bland annat samhälle, ekonomi, näringsliv, politik, diplomati, vetenskap och teknik. Seminarierna har bidragit till att främja ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige, samt mellan Japan och Europa. Vid det här tillfället uppmärksammades särskilt att seminariet nu hölls för hundrade gången.