10th Sweden-Japan Academic Network Seminar

22 april 2022

Den 22 april höll Japans ambassad, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) och Kungliga vetenskapsakademien (KVA) det tionde "Sweden-Japan Academic Network Seminar".

Seminariet hölls i närvaro av Professor MIYAZONO Kohei från Tokyos universitet. Deltagarna, som till största delen var forskare från Sverige och Japan, kunde lyssna på presentationer om framsteg inom spjutspetsforskning på proteiner och relationen till hur cancer fortskrider, och gavs även möjlighet till att nätverka.

Ambassadör NOKE Masaki (till höger) och Prof. Dan Larhammar, Preses för KVA (till vänster).

Prof. MIYAZONO (till höger) genomför gemensam forskning med Prof. Heldin (till vänster).

Paneldiskussion.