Ikraftträdandet av socialförsäkringsavtalet mellan Japan och Sverige

28 mars 2022

Måndagen den 28 mars 2022 på socialdepartementet utväxlade Japans ambassadör NOKE Masaki och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi diplomatiska noter angående socialförsäkringsavtalet mellan Japan och Sverige. Detta avtal kommer träda i kraft 1 juni 2022.

"Detta avtal kommer minska den ekonomiska bördan på företag i båda länder", sa Ambassadör Noke.

"Japan är ett viktigt land för Sverige. Med detta avtal om social trygghet främjas den redan utomordentligt starka handelsrelationen och de utmärkta kontakterna mellan Japan och Sverige", tillade Minister Shekarabi.

Det här avtalet kommer lösa dubbelbetalningen av pensionsförsäkringsavgifter som åligger företag och arbetstagare i båda länder. Det är väntat att ikraftträdandet av detta avtal ytterligare kommer öka det mellanmänskliga och ekonomiska utbytet mellan Japan och Sverige.