Ceremoni och föreläsningar för att högtidlighålla Stockholmskontorets för JSPS, Japan Society for the Promotion of Science, 20-årsjubileum, öppnandet av Kyushu universitets sambandskontor, och Sweden Japan Foundations 50-årsjubileum

(29 oktober och 2 november 2021)

Föreläsningar och en ceremoni för att högtidlighålla Stockholmskontorets för JSPS, Japan Society for the Promotion of Science, 20-årsjubileum, öppnandet av Kyushu universitets sambandskontor, och Sweden Japan Foundations 50-årsjubileum hölls den 29 oktober och den 2 november.

Föreläsningarna hölls gemensamt av JSPS, Kyushu universitets sambandskontor i Stockholm, Sweden Japan Foundation, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och KTH, Kungliga Tekniska högskolan. Professor Shigenori Fujikawa, som leder the Research Center for Negative Emission Technologies vid Kyushus universitet, och Professor Yoshiyuki Sankai från Tsukuba universitetet, som även leder företaget Cyberdyne Inc., höll föreläsningar online. Inför en publik på ungefär 150 personer gav professorerna föreläsningar om sin spetsforskning, vilka följdes av en frågestund.

Prof. Fujikawa

Prof. Fujikawa.

Prof. Sankai

Prof. Sankai.

Ceremonin hölls på ambassadörens residens för inbjudna gäster, alla med ansvar för vetenskap och teknologi, från regeringskansliet, universitet och akademier. Dr. David Edvardsson, enhetschef för forskningspolitiska enheten på utbildningsdepartementet, läste upp ett meddelande från Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vilket följdes av digitala presentationer från Dr. Satomi, ledaren för JSPS, och Prof. Kono, vice-rektor för Kyushu universitet. Det följdes av fysiska presentationer från Sweden Japan Foundations ordförande professor Harriet Wallberg och generalsekreterare Edvard Fleetwood om stiftelsens aktiviteter och visioner inför framtiden.

Välkomstord av ambassadör Hiroki

Välkomstord av ambassadör Hiroki.