Ordensutdelningsceremoni för Åke Nordgren, VD på AKEBONO Unlimited

3 september 2021

På hösten 2020 tilldelades Åke Nordgren, VD på AKEBONO Unlimited, "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays". Den 3 september 2021 ägde ordensutdelningsceremonin rum på ambassadörens residens.

Åke Nordgren tilldelas orden för sina stora insatser med att främja japansk matkultur genom att popularisera japansk sake.