Ordensutdelningsceremoni för Marie Söderberg, före detta direktör för European Institute of Japanese Studies (EIJS) och nuvarande professor vid EIJS

2 september 2021

På våren 2021 tilldelades Marie Söderberg, före detta direktör för European Institute of Japanese Studies (EIJS) och nuvarande professor vid EIJS, "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon". Den 2 september 2021 ägde ordensutdelningsceremonin rum på ambassadörens residens.

Marie Söderberg tilldelas orden för sina stora insatser med att främja de vänskapliga relationerna och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige inom områdena ekonomi och samhällsvetenskap.