Ordensutdelningsceremoni för Bo Dankis, f.d. ordförande för Sweden-Japan Foundation

3 augusti 2021

På våren 2020 tilldelades Bo Dankis, f.d. ordförande för Sweden-Japan Foundation, "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon". Den 3 augusti 2021 ägde ordensutdelningsceremonin rum på ambassadörens residens.

Bo Dankis tilldelas orden för sina stora insatser med att främja vänskapliga relationer och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.