Ordensutdelningsceremoni för Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län

15 januari 2020

Den 15 januari ägde en ordensutdelningsceremoni rum på ambassadörens residens för Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län, som förlänades "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon".

Nilsson tilldelas orden för sitt omfattande bidrag till främjandet av kunskapsutbyte inom industri och akademi, och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.