Ambassadör Hirokis mottagning för den japanska Nobelpristagaren, samt Japanska ambassadens presskonferens

8 december 2019


Ambassadörsparet Hiroki, Dr. Akira Yoshino med fru, samt Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den 8 december välkomnade ambassadörsparet Hiroki 2019 års Nobelpristagare i kemi, Dr. Akira Yoshino, hedersmedlem i Asahi Kasei Corporation, och hans fru till en mottagning. Vid mottagningen, som gavs till Dr. Yoshinos ära, närvarade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt ett stort antal gäster med anknytning till de politiska, ekonomiska och akademiska sfärerna. Vid mottagningen redogjorde ambassadören för Dr. Yoshinos bedrifter. Vidare betonade ambassadören det vetenskapliga och tekniska utbytet mellan Japan och Sverige, som en del av samarbetet och de nära relationerna mellan våra länder.

Efter mottagningen hölls en presskonferens för japansk media.


Under mottagningen.

Vid presskonferensen.