Samarbete mellan ESS och J-PARC

4 november 2019

Den fjärde november uppmärksammades samarbetet mellan Sverigebaserade forskningsanläggningen ESS och Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) vid ett möte på ambassadörens residens. Vid mötet närvarade bland andra Naohito Saito, chef för J-PARC och John Womersley, chef för ESS, och man välkomnade det nya rörlighetsprogrammet SAKURA som hädanefter ska stärka det tekniskt-vetenskapliga samarbetet mellan Japan och Sverige.

Från vänster: Martin Månsson, medlem i SwedNess; Sven Stafström, Generaldirektör vid Vetenskapsrådet; Ambassadör Shigeyuki Hiroki; Naohito Saito, chef för J-PARC samt John Womersley, chef för ESS.