Föredrag om japansk litteratur

11 september 2019

Den 11 september hölls ett föredrag på Etnografiska museet om japansk litteratur kring förrförra sekelskiftet med översättaren Hans-Göran Ankarcrona. Evenemanget anordnades gemensamt av Japanska ambassaden, Etnografiska museet och Svensk-Japanska Sällskapet. Hans-Göran Ankarcrona presenterade japansk litteraturhistoria kring förrförra sekelskiftet, samt tidsenliga verk av Meiji-tidens författare. Efteråt hölls en livlig frågestund. Föredraget var ett utmärkt tillfälle för svenska åhörare att fördjupa sin förståelse för japansk litteratur.